Gratis fakta om gravid- och barnförsäkring

Den andra saken du gör efter att graviditetstestet visar positivt är att du köper en gravidförsäkring. Här ges en översikt/introduktion till gravidförsäkring och barnförsäkring, utifrån att vi (just nu) har fyra barn och alla är försäkrade.

Den första saken du gör efter att graviditetstestet visar positivt är att du ringer alla du känner. Ett glädjebesked värt att dela på världen. Huruvida du också vill dela tecknandet av en gravidförsäkring är upp till dig…

Tvekar du inför detta med försäkring av barn som knappt är barn?
Att sakna en gravidförsäkring och senare en barnförsäkring kan få ödesdigra konsekvenser för dig och ditt barn i framtiden. Du kan t.ex. inte ”invänta” en sjukdom, teckna en försäkring och sen be om ersättning. Försäkringen ska finnas där hela tiden. Även om det kostar mycket pengar om du har många barn. Tänk om något händer dig under graviditeten eller om det blir en längre vistelse än förväntat efter förlossningen. Det händer faktiskt att barn föds för tidigt.

Försäkring är onödigt?

Nej det är det inte. Försäkringar i allmänhet och barnförsäkringar i synnerhet är livsviktiga. De kan inte förhindra att olyckor inträffar eller att sjukdomar uppstår. Men de kan mildra de ekonomiska konsekvenserna som en olycka eller en sjukdom kan innebära för er som föräldrar samt för barnet i framtiden.

  • Vad du måste ha koll på är att gravidförsäkring inte är samma sak som barnförsäkring. Den första tecknar du när du blivit gravid eller när din partner blivit gravid. Den andra tecknar du tidigast efter utskrivning från BB och senast ett halvår efter förlossningen.

Det finns gratis gravidförsäkringar och det finns de som kostar pengar. Generellt får du utökat skydd om du betalar en premie varje månad. Vissa bolag ger dig rabatt på barnförsäkringen om du valt en gravidförsäkring som kostar pengar. Trygg-Hansa bl.a. har det erbjudandet.

Men ta inte informationen här som en sanning. Du kanske inte alls tjänar mest på att välja Trygg-Hansa. Börja med att kolla upp barnförsäkringar hos det försäkringsbolag där du sen tidigare har t.ex. husförsäkring, hemförsäkring, bilförsäkring, båtförsäkring osv. Det är vanligt att du ges en procentuell rabatt på premien om du samlar allt i ett bolag.

Viktigt: Snåla inte på ersättningsbeloppet

Ja, premien blir högre om ersättningsbeloppen väljs att vara högre än grundnivå. För egen del har jag valt att betala mer i premie för min vuxenförsäkring för att ersättningsbeloppen ska hamna på en nivå där min familj klarar sig om jag inte finns där i samma utsträckning längre (eller inte alls).

Tänk bortom olyckor: Ekonomisk invaliditet

Du har kanske hört om de som är drabbade av sockersjuka, att de i unga år fått en stor utbetalning, ofta flera hundra tusen kronor. Det är vad som kallas ersättning för ekonomisk invaliditet. På grund av deras sjukdom kan de av försäkringsbolaget bedöms ha en beständigt nedsatt arbetsförmåga. Pengarna som kommer i klump är tänkta att minska den ekonomiska börda som en låg inkomst innebär för privatekonomin.

Viktigt: Läs alltid det finstilta

Innan du tecknar en barnförsäkring bör du läsa villkoren noggrant. Håll utkik efter undantag och begränsningar i åtagandet t.ex. avseende medfödda nerv- och muskelsjukdomar. Det är dessutom vanligt att försäkringsbolag begränsar sin skyldighet till utbetalning om en skada eller sjukdom bedöms ha en orsak som tillkommit innan försäkringen tecknades. Det finns även i vissa barnförsäkringar begränsningar i ersättningen skulle skadan bero på en atombomb!