Håva in dina hämmande tankefel

Du vill tro att din hjärna alltid är rationell och klok, att det du tänker är genomtänkt och att tankarna bygger på tidigare erfarenheter. Tänk om det vore så väl?

Vi har alla tankar som liksom bara hoppar fram. De kommer oinbjudna och kanske för de med sig negativa ordval som en följd av tankarna; jag är så dålig, jag gör aldrig något rätt, jag ser ut som ett pucko.

Föreställ dig istället att du har en förmåga att fånga negativa tankar om dig själv. Du har en håv, en sån du fångade fjärilar med som liten och när tankarna kommer flygande fångar du tankarna i din håv.

Du tömmer sen håven i en mental sophink och om det inte går; stanna i tanken. Tillåt dig att tänka tanken, resonera med dig själv om varför du tänker som du gör. Värdera inte tanken. Den är varken bra eller dålig. Det är bara en tanke. Acceptera att den finns just nu.

Fast, och det här är viktigt; innan du börjar agera på tanken, placera tanken och det tilltänkta beteendet på bedömningsvågen och fundera på om tanken/beteendet väger mer mot dina kortsiktiga eller dina långsiktiga mål, eller om du ser en stärkt alternativt försvagad självrespekt genom att leva ut tanken kontra att inte agera på den.

Det har ofta varit till stor hjälp för mig att lägga olika situationer på bedömningsvågen. Ibland har jag tyvärr agerat direkt på en situation som kommit till mig. Jag har agerat i affekt med oönskade konsekvenser. De gånger jag haft sinnesro att ägna mig åt medveten kognition har utfallet blivit ett annat. Relaterat till detta är primära och sekundära känslor, som kan vara bra att grotta ned sig i för maximal effort-effekt i varje given kontext.

Lär dig känna igen negativa tankesätt:

  1. Allt eller inget; du har ett svart-vitt tankesätt eller skarpa gränser mellan vad som t.ex. är bra och vad som är dåligt. Om något inte av dig anses vara helt perfekt så är det ett totalt misslyckande. Det här tankefelet kan leda till negativ förstärkning efter ett tag och spela en roll inom kognitiv dissonans. Det senare är din mentala process som för att reducera obehagskänslor går ut på att rättfärdiga tanken om att något inte var helt bra.
  2. Mental filtrering; du fastnar vid en negativ sak och kan inte sluta tänka på hur den saken gör att allt annat du ser, hör, upplever inte är helt hundra bra. För egen del hänger denna mentala filtrering samman med min erfarenhet. Om jag varit på festival en gång och upplevt något störande en gång är risken stor att jag tar med mig den upplevelsen nästa gång jag åker på festival. Har jag inte med mig håven så är det lätt att jag går och letar efter något att störa mig på, för att på så vis bekräfta att jag hade rätt i att det fanns något att störa sig på (ref. ensidigt bekräftelsesökande, pdf, extern länk).
  3. Enbart dåligt har ett värde; du förkastar positiva upplevelser. Det enda som räknas är negativa upplevelser av vad som helst. Positiva upplevelser räknas inte, de kommer naturligt om allt klaffar och planeternas ordning är linjära osv yadayada. Även om det finns uppenbara motbevis för att något är bra så väljer du att bara se det negativa. Det här tankesättet är relaterat till föregående om mental filtrering.
  4. Tankeläsning; du har en föreställning om att andra kan läsa dina tankar. Detta kan leda till att du blir ”förvånad” när andra inte beter sig så som du förväntar dig att de ska göra. Men ingen kan läsa dina tankar. Det är ditt ansvar. Dina reaktioner på andra är ditt ansvar, inte andras.

Det är du och ingen annan som ska träna på att fånga negativa tankar och förhållningssätt till både dig själv och din omvärld. Använd gärna metoden jag skrev om längre upp i den här texten. Det är en metod jag använt i många år och som hjälpt mig i min personliga utveckling.

Det spelar ingen roll om du är en person som vanligtvis inte arbetar med din personliga utveckling. En rad bloggposter har och kommer att lyfta fram olika sätt som jag funnit varit väldigt hjälpsamma i att förstå både mig själv och andra. Att du är här tyder på att du har ett intresse av personlig utveckling. Det finns inget som säger emot att också du kan anamma dessa mentala stödmodeller och analysera ditt eget beteende, för att du också ska komma på rätt spår i livet.


Främja Growth Mindset

En person som har ett growth mindset lever med föreställningen att ”vis av erfarenhet” inbegriper både framgång och misslyckande. Genom prövning och utsatthet, genom ansträngning och självanalys bygger den personen en allt starkare erfarenhet. En till positiv effekt är att det stärker en persons självförmåga (Self-efficacy).

Personen med ett growth mindset, till skillnad från den med ett fixed mindset, har inställningen att var och ens förmåga kan tränas upp. Vi föds inte med statiska förutsättningar, något som tioåriga grundskola är ett vittnesbörd om. Bara för att vi tar examen slutar vi inte att lära nytt. Detsamma gäller tankesätt och förhållningssätt gentemot både vår egen och andras förmåga, nu och senare.

Läs mer

Det finns en scen i första avsnittet av Mad Men där Don Draper efter en bortamatch drar ut skrivbordets låda och lyfter upp en helt ny skjorta. Varje gång jag ser får jag en flashback till den dammiga garderoben som fanns hemma hos min morfar. Där inne hängde kostymer på rad, säkert 30 stycken. Och inne i det dunkla sovrummet var det skjortor högt och lågt…

Jag har för mig att han berättade om hur han under en tid i arbete inom försäkringsbranschen inte ansåg sig ha tiden att tvätta sina skjortor. Så han köpte nya varje gång en skjorta behövde bytas ut. Problemet var att han inte slängde några skjortor. Faktum är att inte slängde något. Han sparade på det mesta.

Läs mer
Pineapple in water on beach

Själv-bevarelse, allt vi gör att för att bevara det vi har eller upplever oss ha idag. Kontroll över nuet och en önskan om kontroll över vad som möter oss i form av utmaningar i framtiden: Att vi ska ha alla verktygen som behövs för att övervinna utmaningarna. Att vi ska göra vad vi kan nu, inför en okänd framtid, för att bemästra det okända när det kommer till oss, vad det än må vara.

Självbevarelsedriften är stark inom oss själva. Den färgar alla beslut vi gör, från känslan av trygghet genom att vi varje kväll låser ytterdörren. Vi tar på oss strumpor på morgonen för att vi inte vill känna kylan från golvet möta våra fotsulor. Vi ställer oss inte mitt i gatan bara för att vi kan, vi har en självbevarelsedrift inom oss som motpol till det hämningslösa levernet (och för att det ont att bli påkörd).

Men eftersom vi har en stark självbevarelsedrift leder det till att vi gång på gång lever nu för en ideal framtid som vi aldrig kommer att uppleva. 

Läs mer