Öka din självmedvetenhet

Självmedvetande är att vara medveten om att du har ett eget medvetande. Självmedvetandet är en abstrakt konstruktion dvs det är något osynligt som du förhåller dig till. Den abstrakta konstruktionen som självmedvetande innebär och ditt förhållningssätt gentemot självmedvetandet existerar tillsammans med din medvetenhet om hur du är som person och hur du uppfattas av andra.

Ett sätt som jag funnit hjälpa mig till stärkt självmedvetenhet är genom mentala samtal med mig själv och verbala samtal med andra. Det är en ständigt pågående process utan fasta syften eller mål. Stärkt självmedvetenhet hos mig handlara snarare om att jag ska kunna se på min personliga utveckling i nytt ljus så att säga. Jag kan blicka tillbaka och se hur jag agerat på olika sätt i samma typ av situationer där en stärkt självmedvetenhet bidragit till ett förändrat beteende. Genom att lyfta upp detta i samtal är det min uppfattning att det förändrade beteendet blir varaktigt, det upprätthålls över lång tid och chansen ökar för att det blir beständigt. Läs mer

Välj hobby som ger dig pengar, håller dig i form och som främjar din kreativitet

En hobby som jag har är att skriva. Det är terapi för själen. Att försätta mig själv i trans där fingrarna piskar tangentbordet och orden presenterar sig på skärmen. Tillsammans med repetetiv musik i hörlurarna låter jag orden vandra upp från min hjärna och ner i fingertopparna. Det intresset har sen 2008 fört mig in många människors liv, betalande kunders, arbetsgivares strategiska visioner och egen utveckling genom att återkommande fundera på en himla många saker.

Häromdagen läste jag ett påstående som fastnade och det handlar om hur du ska välja hobby utifrån som syftar till tre saker: Pengar (1), fysisk hälsa (2) och kreativitet (3). Läs mer

Så blir du ditt bästa jag

Du kan bli ditt bästa jag. Du kan bli det bästa jag som hjälper dig själv. Du kan dessutom bli det bästa jag som hjälper andra.

Läs mer

35 Motivational Quotes
 1. Always know the difference between what you’re getting and what you deserve.
 2. A person who feels appreciated will always do more than what is expected.
 3. Be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best.
 4. Becoming strong doesn’t start in the gym. It starts in your head.
 5. Consistency: You are what you repeatedly do every day. Excellence is not an act, but a habit.
 6. Discipline: Doing what needs to be done even when you don’t feel like doing it.
 7. Discipline is the ability to make yourself do something you don’t want to do, in order to get a result you really want to get.
 8. Discipline is the gap between your goals and your dreams.
 9. Discipline: You have to show up even on your bad days.
 10. Dont quit. Do it.
 11. Don’t raise your voice. Improve your argument.
 12. Doubt kills more dreams than failure ever will.
 13. Everyone must choose one of two pains: THe pain of discipline or the pain of regret.
 14. Everything you need is already inside you. Don’t wait for others to light your fire. You have your own matches.
 15. If your dreams don’t scare you they aren’t big enough.
 16. If you’re tired, do it tired.
 17. It’s easy to be motivated when everything is going well. The goal is to stay disciplined when things get though.
 18. It’s not about having time. It’s about making time.
 19. Life is more fun when you get out of your comfort zone.
 20. Motivation gets you started. Habit keeps you going.
 21. Nobody is too busy, it’s just a matter of priorities.
 22. One reason people resist change is because they focus on what they have to give up, instead of what they have to gain.
 23. Practice: Fall in love with the process because there is no finish line.
 24. Remember who you wanted to be – Be who you want to be.
 25. Small disciplines repeated with consistency everyday lead to great achievements.
 26. Self-discipline begins with the mastery of your thoughts. If you don’t control what you think, you can’t control what you do.
 27. Some talk to you in their free time, and some free their time to talk to you.
 28. Stay patient and trust your journey.
 29. Striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven’t planted.
 30. There are only two options: be productive and make progress or be distracted and make excuses.
 31. The moment when you want to quit is the moment when you need to keep pushing.
 32. Unsuccessful people make decisions based on their current situations. Successful people make decisions based on where they want to be.
 33. What you allow is what will continue.
 34. When you feel like quitting, think about why you started.
 35. You cant’t expect to succeed if you only put in the work on days when you feel like it.
Håva in dina hämmande tankefel

Du vill tro att din hjärna alltid är rationell och klok, att det du tänker är genomtänkt och att tankarna bygger på tidigare erfarenheter. Tänk om det vore så väl?

Vi har alla tankar som liksom bara hoppar fram. De kommer oinbjudna och kanske för de med sig negativa ordval som en följd av tankarna; jag är så dålig, jag gör aldrig något rätt, jag ser ut som ett pucko.

Föreställ dig istället att du har en förmåga att fånga negativa tankar om dig själv. Du har en håv, en sån du fångade fjärilar med som liten och när tankarna kommer flygande fångar du tankarna i din håv. Läs mer

Främja Growth Mindset

En person som har ett growth mindset lever med föreställningen att ”vis av erfarenhet” inbegriper både framgång och misslyckande. Genom prövning och utsatthet, genom ansträngning och självanalys bygger den personen en allt starkare erfarenhet. En till positiv effekt är att det stärker en persons självförmåga (Self-efficacy).

Personen med ett growth mindset, till skillnad från den med ett fixed mindset, har inställningen att var och ens förmåga kan tränas upp. Vi föds inte med statiska förutsättningar, något som tioåriga grundskola är ett vittnesbörd om. Bara för att vi tar examen slutar vi inte att lära nytt. Detsamma gäller tankesätt och förhållningssätt gentemot både vår egen och andras förmåga, nu och senare.

Läs mer

Det finns en scen i första avsnittet av Mad Men där Don Draper efter en bortamatch drar ut skrivbordets låda och lyfter upp en helt ny skjorta. Varje gång jag ser får jag en flashback till den dammiga garderoben som fanns hemma hos min morfar. Där inne hängde kostymer på rad, säkert 30 stycken. Och inne i det dunkla sovrummet var det skjortor högt och lågt…

Jag har för mig att han berättade om hur han under en tid i arbete inom försäkringsbranschen inte ansåg sig ha tiden att tvätta sina skjortor. Så han köpte nya varje gång en skjorta behövde bytas ut. Problemet var att han inte slängde några skjortor. Faktum är att inte slängde något. Han sparade på det mesta.

Läs mer