DALL-E 3 nu i ChatGPT

Midjourney har länge varit måttstocken för vad som är acceptabel nivå på AI-genererade bilder. Microsofts Designer var ett tappert försök att skapa en Canva-kopia och jag har använt den för koncept, men mycket sällan har bilderna var tillräckligt bra för mer än thumbnails för Spotify-spellistor.

Nu i oktober 2023 kan du använda DALL-E 3 i ChatGPT och mina första test är acceptabelt imponerande. Det är inte Midjourney-nivå men definitivt användbart för den som föredrar den blaffiga och uttrycksfulla stilen. Bilderna nedan är fria är kopiera, eftersom AI inte kan vara innehavare av upphovsrätt…

Om du lyfte upp Stockholm med rötterna:

Bird’s-eye view illustration of Stockholm, as if it has been lifted by its roots and relocated to the countryside. The city’s iconic landmarks and urban layout are juxtaposed against the green, rolling landscapes of rural Sweden, 200 km to the west. The boundary between the city and countryside is distinct, creating a surreal blend of urban and rural settings.

Om du sover och är omgiven av ett zoo:

A woman is sleeping peacefully under the soft blanket, her head resting on a fluffy pillow. On top of the blanket, there’s a diverse array of animals, all sleeping. The elephant is notably large, taking up a significant portion of the bed, while smaller animals like the zebra and lion are proportionally smaller. A noticeable sleeping dinosaur is also present. The bed stands have been whimsically replaced with laundry machines, adding to the surreal nature of the scene.

Imagine Unity:

A tree with intertwined roots and branches. Leaves made of diverse human faces representing unity across ages and cultures on a lush green ground.

Imagine Family in Sweden:

Photo of a family biking together through a picturesque Swedish town, with cobblestone streets, colorful houses, and waterfront views.

För att skapa bilder som ovan, välj GPT-4 och DALL-E 3, skriv vad som helst och om prompten bedöms vara bra kommer bilderna automatiskt. Ibland vet inte ChatGPT vad du vill ska visas utan listar istället något. När jag i första prompten skrev ”e-commerce tech stack” fick jag till svar:

  1. Platform: Websites like Shopify, Magento, or WooCommerce.
  2. Payment Gateway: Solutions like Stripe, PayPal, or Klarna.
  3. CRM: Tools like HubSpot or Salesforce.
  4. Analytics: Google Analytics or Adobe Analytics.
  5. Marketing: Email tools like Mailchimp; SEO tools like SEMrush.
  6. Inventory Management: Systems like Vend or Unleashed.
  7. Customer Support: Zendesk or Freshdesk.
  8. Hosting: AWS, Bluehost, or DigitalOcean.
  9. CDN: Cloudflare or Akamai.
  10. Security: SSL certificates; plugins like Sucuri.

För att komma vidare skrev jag ”make images” och fick upp fyra bilder, där nedanstående beskrivs av ChatGPT som ”Photo of a secure payment gateway interface showcasing brands like Stripe, PayPal, and Klarna with easy-to-understand transaction details.”

På det stora hela är DALL-E 3 i ChatGPT Plus ett välkommet tillskott. ChatGPT har utvecklas i en lagom takt, de har adderat funktioner som varit användbara där plugins som WebPilot och BrowserOp fungerat väl under tiden som Bing-funktionalitet kommit och gått.

Jag använder ChatGPT flera gånger per vecka i mitt arbete som Digital Content Manager men ser i dagsläget inget användningsområden för DALL-E 3 förutom att skriva bloggposter och slänga upp bilder på Instagram eller LinkedIn, för dopamineffekten i att andra klickar på gilla.