BJÖRN: Vida Webben – BjornSennbrink.se

Allt relaterat till webben, internet, webbtjänster mm.


Photo: A determined businesswoman of African descent stands at the edge of a cliff, overlooking a vast cityscape at dawn. The wind rustles her hair and clothes. In her hand, she firmly grips a red flag symbolizing passion. Behind her, storm clouds gather, representing challenges. Yet, her posture is resolute, her eyes fixed on the horizon, embodying the spirit of facing challenges with unwavering passion in business development.

När teknologin ständigt utvecklas och gränserna för vad som är möjligt flyttas fram i rasande takt, står vi inför en spännande framtid med artificiell intelligens. När vi talar om AI och bildgenerering tänker många på komplexa algoritmer och svårförståelig kod. Men i hjärtat av denna process finns en enkel komponent: prompts.

Prompts fungerar som kreativa direktiv för AI. De är de instruktioner vi använder för att styra vilket resultat vi får ut ur AI. Precis som en konstnär behöver rätt penseldrag för att fånga en solnedgång, behöver AI rätt prompts för att generera skarpa, detaljrika och verklighetstrogna bilder. Därför är valet av prompts inte bara en teknisk komponent, lär dig prompt-innehåll och du lär dig konsten att kommunicera med en maskin.

Att förstå hur man effektivt använder prompts kan förvandla ditt arbete med AI från bra till mästerligt. Det handlar om att kombinera teknisk kunskap med en djup förståelse för hur AI ”tänker” och ”uppfattar” världen. Genom att noggrant formulera dina prompts kan du väcka AI till liv så att säga, få den att se världen genom dina ögon och skapa bilder som matchar eller som överträffar dina förväntningar.

En välformulerad prompt kan vara skillnaden mellan en oskarp, oprecis bild och ett riktigt mästerverk. Så nästa gång du arbetar med AI, tänk på prompts som din palett och din pensel. Nedan kan du se ett urval av mina senaste alster, skapade med DALL-E 3 via ChatGPT Plus. Bilderna är Public Domain dvs du kan kopiera bilderna och använda fritt som du vill.

Läs mer

Midjourney har länge varit måttstocken för vad som är acceptabel nivå på AI-genererade bilder. Microsofts Designer var ett tappert försök att skapa en Canva-kopia och jag har använt den för koncept, men mycket sällan har bilderna var tillräckligt bra för mer än thumbnails för Spotify-spellistor.

Nu i oktober 2023 kan du använda DALL-E 3 i ChatGPT och mina första test är acceptabelt imponerande. Det är inte Midjourney-nivå men definitivt användbart för den som föredrar den blaffiga och uttrycksfulla stilen. Bilderna nedan är fria är kopiera, eftersom AI inte kan vara innehavare av upphovsrätt…

Om du lyfte upp Stockholm med rötterna:

Bird’s-eye view illustration of Stockholm, as if it has been lifted by its roots and relocated to the countryside. The city’s iconic landmarks and urban layout are juxtaposed against the green, rolling landscapes of rural Sweden, 200 km to the west. The boundary between the city and countryside is distinct, creating a surreal blend of urban and rural settings.

Om du sover och är omgiven av ett zoo:

A woman is sleeping peacefully under the soft blanket, her head resting on a fluffy pillow. On top of the blanket, there’s a diverse array of animals, all sleeping. The elephant is notably large, taking up a significant portion of the bed, while smaller animals like the zebra and lion are proportionally smaller. A noticeable sleeping dinosaur is also present. The bed stands have been whimsically replaced with laundry machines, adding to the surreal nature of the scene.

Imagine Unity:

A tree with intertwined roots and branches. Leaves made of diverse human faces representing unity across ages and cultures on a lush green ground.

Imagine Family in Sweden:

Photo of a family biking together through a picturesque Swedish town, with cobblestone streets, colorful houses, and waterfront views.

För att skapa bilder som ovan, välj GPT-4 och DALL-E 3, skriv vad som helst och om prompten bedöms vara bra kommer bilderna automatiskt. Ibland vet inte ChatGPT vad du vill ska visas utan listar istället något. När jag i första prompten skrev ”e-commerce tech stack” fick jag till svar:

  1. Platform: Websites like Shopify, Magento, or WooCommerce.
  2. Payment Gateway: Solutions like Stripe, PayPal, or Klarna.
  3. CRM: Tools like HubSpot or Salesforce.
  4. Analytics: Google Analytics or Adobe Analytics.
  5. Marketing: Email tools like Mailchimp; SEO tools like SEMrush.
  6. Inventory Management: Systems like Vend or Unleashed.
  7. Customer Support: Zendesk or Freshdesk.
  8. Hosting: AWS, Bluehost, or DigitalOcean.
  9. CDN: Cloudflare or Akamai.
  10. Security: SSL certificates; plugins like Sucuri.

För att komma vidare skrev jag ”make images” och fick upp fyra bilder, där nedanstående beskrivs av ChatGPT som ”Photo of a secure payment gateway interface showcasing brands like Stripe, PayPal, and Klarna with easy-to-understand transaction details.”

På det stora hela är DALL-E 3 i ChatGPT Plus ett välkommet tillskott. ChatGPT har utvecklas i en lagom takt, de har adderat funktioner som varit användbara där plugins som WebPilot och BrowserOp fungerat väl under tiden som Bing-funktionalitet kommit och gått.

Jag använder ChatGPT flera gånger per vecka i mitt arbete som Digital Content Manager men ser i dagsläget inget användningsområden för DALL-E 3 förutom att skriva bloggposter och slänga upp bilder på Instagram eller LinkedIn, för dopamineffekten i att andra klickar på gilla.

TikTok icon on mobile phone

När du använt TikTok ett tag kommer du sannolikt att finna uppslag till content i vad än du företar dig. Har du valt att ha en bred profil innehållsmässigt kan du säkerligen finna uppslag inom det mesta. För att du ska kunna komma i mål och publicera content behöver du ha en plan, en slags rutin för content-skapandet. Så för att hjälpa dig på traven kommer här den rutin som jag använder:

Läs mer
TikTok icon on mobile phone

Använder du TikTok så finns det delningsknappar för vidare spridning av ditt eller andras klipp. Fast om du bygger en egen contentbank, skaffa dig en rutin för skapande och redigering; en rutin som kommer hjälpa dig att få spridning på dina videos utan att behöva dela en och samma TikTok-vattenstämplade video överallt. Eller det kan du men rådet inom content marketing är att inte publicera samma innehåll i alla kanaler, so here we go:

OBS: Spela in i porträttläget det vill säga med mobilen stående. Alternativt spelar du in i landskapsläge och tänker på att allt du fångar med linsen ska synas även om du senare ändrar videon till vertikalt läge (9:16). Du kan också spela in i landskapsläget och klippa upp originalet i flera kortare videos, för att sen ändra (alla) till 9:16 och baka samman alla sekvenser till en.

Läs mer
TikTok icon on mobile phone

TikTok är en app som många lyckas på det vill säga de får många visningar. Huruvida antal visningar är ett mått på framgång eller vanity score kan vi ta upp i ett annat blogginlägg. Faktum kvarstår dock att antal visningar är det enda som är publikt tillgängligt. Hur många visningar en video fått är en kvalitetsstämpel. Noll visningar, dålig kvalitet. 5000+ eller miljontals visningar, videon är jättebra på att jonglera algoritmen.

Har du fastnat vid 267, 313 eller 4587 visningar? Då betyder det (kanske) att algoritmen vill att du tar till dig av tipsen kring hur du bäst gör videos för TikTok. Det senare är ett av tipsen; skapa videos för TikTok, återanvänd inte gammal skåpmat.

Läs mer