Använd rätt prompts för skarpa AI-bilder (DALL-E 3)

Photo: A determined businesswoman of African descent stands at the edge of a cliff, overlooking a vast cityscape at dawn. The wind rustles her hair and clothes. In her hand, she firmly grips a red flag symbolizing passion. Behind her, storm clouds gather, representing challenges. Yet, her posture is resolute, her eyes fixed on the horizon, embodying the spirit of facing challenges with unwavering passion in business development.

När teknologin ständigt utvecklas och gränserna för vad som är möjligt flyttas fram i rasande takt, står vi inför en spännande framtid med artificiell intelligens. När vi talar om AI och bildgenerering tänker många på komplexa algoritmer och svårförståelig kod. Men i hjärtat av denna process finns en enkel komponent: prompts.

Prompts fungerar som kreativa direktiv för AI. De är de instruktioner vi använder för att styra vilket resultat vi får ut ur AI. Precis som en konstnär behöver rätt penseldrag för att fånga en solnedgång, behöver AI rätt prompts för att generera skarpa, detaljrika och verklighetstrogna bilder. Därför är valet av prompts inte bara en teknisk komponent, lär dig prompt-innehåll och du lär dig konsten att kommunicera med en maskin.

Att förstå hur man effektivt använder prompts kan förvandla ditt arbete med AI från bra till mästerligt. Det handlar om att kombinera teknisk kunskap med en djup förståelse för hur AI ”tänker” och ”uppfattar” världen. Genom att noggrant formulera dina prompts kan du väcka AI till liv så att säga, få den att se världen genom dina ögon och skapa bilder som matchar eller som överträffar dina förväntningar.

En välformulerad prompt kan vara skillnaden mellan en oskarp, oprecis bild och ett riktigt mästerverk. Så nästa gång du arbetar med AI, tänk på prompts som din palett och din pensel. Nedan kan du se ett urval av mina senaste alster, skapade med DALL-E 3 via ChatGPT Plus. Bilderna är Public Domain dvs du kan kopiera bilderna och använda fritt som du vill.


Business Development Visualization:

  1. Meeting Room: A well-lit, modern conference room. Diverse group of professionals brainstorming. Charts, graphs, and digital presentations shine on a large screen.
  2. Handshake: Two individuals, one male and one female, in professional attire shaking hands. A city skyline is visible in the background.
  3. Growth Chart: A sleek digital tablet displays an upward-trending graph. Beside it, a cup of coffee and a notebook.
  4. Networking Event: A spacious hall filled with diverse professionals engaging in conversation. Name tags, refreshments, and promotional materials scattered around.

AI-bilderna nedan skapades med ”Make images, sharp focus, 8k, masterpiece, RAW photo”