HowTo: Digital Content Manager, en vanlig måndag

Jag är av naturen en person som tenderar att hoppa från en uppgift till en annan, till en annan, till en annan och sitter jag där nära arbetsdagens slut med 24 tabbar öppna. Jag är inte bara ödmjuk, jag är dessutom riktigt bra när det kommer till självinsikt. Jag vet vad som kan trigga mig, att jag blivit triggad och vad som krävs för att stoppa ett flow när det behövs som minst.

För en som tänker mycket behövs det struktur. God ordning helt enkelt så att tankar som leder till känslor som leder till reaktion eller iallafall beteende, styrs in i en mental återvändsgränd. Det gör plats för de tankar osv. som leder till det beteende som möter de kortsiktiga och långsiktiga målen med bibehållen självrespekt (hej dialektisk beteendeterapi).

Applicerat på mitt arbete så innebär det att jag funnit mig behöva en struktur inte bara i skapandet. Strukturen behövs innan skapandet börjar. Särskilt om jag ska skriva mycket om ett för mig främmande ämne. Så hur gör Björn?

Jo, jag inleder med att besvara nedanstående frågor inför mig själv. Ibland skriver jag ner det, oftast inte om de fem punkternas svar följs av research, då behöver jag har spunnit upp tankarna för att vara effektiv i mitt sökande efter ny kunskap.

  1. What & Why, vad ska jag lära mig, vad är det vi talar om här?
  2. Importance & Use, varför är det här viktigt, vad har det för användningsområde?
  3. Part or Standalone, hur viktigt är det här, är det en helhet eller en delväg mot något större?
  4. Contribution to my work, vad kan jag göra när jag lärt mig det här?
  5. Limitations despite knowledge, trots att jag lär mig det här, vad kan jag inte göra?

När jag besvarat ovanstående frågor har jag en mental grund att stå på inför att jag börjar mata in ny fakta. Att ha en grund att stå på gör det lättare att göra abstrakta kopplingar mellan koncept, idéer, erfarenheter som ligger nära i funktion vad jag nu är satt att lära mig.

Till ovanstående kommer balansgången mellan vad som är roligt, men kanske inte så användningsbart (iaf kan jag inte se det nu) och vad som är roligt och användbart. Fakta/kunskap kan också vara tråkigt men väldigt användbart. Om jag bedömer något som tråkigt och inte användbart ska det mycket till för att jag ska finna motivationen att lära mig.

Här spelar kollegor och ledare en viktig roll i att motivera mig att ta in fakta/kunskap. De kan göra det genom att visa på användningsområden som är okända för mig idag. På så vis kan jag finna motivationen att anstränga mig. En ledare kan beordra mig att göra jobbet men det startar bara en negativ spiral av tankar osv. som verkar hämmande på vad jag brukar kalla för kreativt tänkande.

RESEARCH

Efter ovanstående (fem punkter) inleds vad jag refererar till som research. Det arbetet börjar på Google eller Wikipedia. Jag vill få till mig; ord, begrepp och koncept som tillhör ny fakta/området jag ska skriva om. Inte sällan sitter jag med över ett dussin tabbar uppe, Google-sökningar på nyckelord och fraser som jag i detta läge tror leder mig vidare (mot sanningen?).

Steg två är att ta ett steg nedåt i tratten. Här blir jag mer dömande inför källan till ord/koncept osv och allt som har ett uns av sensation eller populärkultur över sig åker ut direkt. Jag söker i den här fasen efter forskning (scholar.google.com) och använder samma teknik som i första steget; fångar ord, koncept, fraser som går upp i en ny runda googling. Whitepapers är snygga men är i 99% av fallen slöseri med tid. Undantag kan göras för exempelvis McKinsey och välkända konsultfirmor. Inte sällan landar jag i den här fasen på Harvard Business Review.

Steg tre; nu är det dags att börja skriva. Rakt på utan formatering, alla tankar ska ner i tangentbordet och känner jag mig det minsta osäker på ett påstående länkar jag in källan. Har jag tur hamnar jag nu i ett flow som gör att jag får ur mig 1000-1500 ord på en timma. 

Paus, lunch etc.

Fjärde steget och tvivel sköljer över mig. Spenderade jag verkligen tiden på det som fört mig närmare “sanningen”. En kaffe på maten och sen är jag på det igen. Källor jag bedömer stöder och, viktigt, motsäger min tes behålls som tabbar. Tempot sjunker och ut kommer ett utkast redo för morgondagen.

Insikt: Låt inte det här första utkastet gå ut. Det är sällan ens på verkshöjdsnivå och ska tjäna mig som grund till tisdagens arbete med att bygga vidare på måndagens research. Nästa vecka upprepar jag proceduren och spenderar dagarna där emellan med att mala min små grå kring den nyfångade kunskapen.

Värdet för mig med ovanstående rutin för research är att jag är snabb i tanken. Om någon säger något eller om jag får en fråga om ett ämne jag gjort research på, är svaret sällan långt borta. Jag ser mig inte som en person med fotografiskt minne men viss övning i att kunna se t.ex. en kartbild och minuter senare kunna navigera utifrån den..det har hjälpt mig även i skapandet av texter idag.