HowtoBjörn: Praktisera självdisciplin och lyckas med ditt jobb när du arbetar hemifrån

a home office setting that illustrates the concept of self-discipline in a work-from-home environment

När du arbetar hemifrån kan det vara lätt att låta dig distraheras av hemmets många bekvämligheter. Det är därför självdisciplin är så viktigt när det kommer till produktivitet: om du inte har självdisciplin kommer din tillvaro att bestämmas av andras prioriteringar och din egna spontanitet. Men om du har självdisciplin? Då kan du skapa en produktiv arbetsmiljö där allt är designat för maximal effektivitet och minimal distraktion.

Skapa checkpoints för dig själv.

Om du ska lyckas med din självdisciplin måste du se till att hålla reda på och mäta dina steg mot målbilderna. Försök att skapa checkpoints för dig själv under dagen och veckan. Sätt ett mål för hur många gånger du vill checka in med dig själv per dag.

Jag använder kalendern för att planera mina arbetsdagar. Det finns en feature i Google-kalendern som heter fokustid. Den använder jag tillsammans med nej-tack till nya mötesinbjudningar. På så vis ”blockerar” jag tid för yttre påverkan.

Jag har inte gjort det så mycket, men det är en möjligt; lägga in uppgifter eller händelser i Google-kalendern som påminner mig om att göra en viss sak, med tid avsatt för det. Jag har några stående uppgifter som händer varje månad. Aviseringar tidigare än en timma innan en viss uppgift eller ett möte är också ett sätt att väcka tankar om vad som komma skall.

Gör något snällt för dig själv varje dag.

En annan viktig sak att komma ihåg är att göra något snällt för dig själv varje dag. Det kan vara så enkelt som att ta en promenad eller läsa en bok – något som kan hjälpa dig att slappna av och ladda batterierna. Överansträng dig inte, men glöm inte att ta hand om din hälsa och ditt välbefinnande heller.

Använd dina omotiverade dagar till vila, inte stressa över allt som inte blir gjort.

Det är OK att känna sig omotiverad. Det är OK att känna som att inget vettigt blir gjort.

Det är inte ovanligt tror jag att känna stress inför sin långa to-do och vid dagens slut nästan känna misslyckande. Det har hänt för mig flera gånger.

När jag känner att min to-do bara växer i betydelse, även om den har samma omfång, ägnar jag mig medvetet åt saker som inte driver min agenda framåt och som inte reducerar min todo. Den frigörelsen tenderar att återstarta mig och föra mig åter till min to-do (att-göra-lista, mina checkpoints).

Viktigt: När du försöker pressa vidare i tron om att de omotiverande känslorna ska försvinna ökar risken för mindre bra saker:

  1. Saker blir gjorda men inte med den skärpa du är känd för.
  2. Du lyssnar inte på kroppen som skriker ”vila nu” och du är snart på upploppet till utbrändhet.

Det är OK att inte ha samma fokus när du arbetar hemifrån, jämfört med hur det är hos de som åkt iväg över dagen till ett kontor. För, och detta är min egen erfarenhet, vad som skiljer hemmajobbaren från den som åker till kontoret är; frånvaron av spilltid. Det är lätt att bli supereffektiv i en lugn hemmamiljö på ett helt annat vis än vad den på kontoret blir.

Använd inte tiden till att göra mer arbete. Visst, du kanske kan driva igenom och få vissa uppgifter gjorda – men det betyder inte att det är värt det. Du kommer att ha ett negativt tänkesätt, vilket bara kommer att göra saker värre för din produktivitet senare och potentiellt orsaka utbrändhet om du inte är försiktig.

Stressa inte över att inte ha tillräckligt med motivation eller rutin.

Det är naturligt för människor som arbetar hemifrån att intialt vara mindre produktiva än de som har ett kontorsutrymme de kan gå till varje dag (eller åtminstone flera dagar i veckan). Det är något som alla går igenom någon gång. Även om du är mer produktiv än de flesta av dina kollegor när du arbetar hemifrån, kommer det fortfarande att finnas tillfällen då alla dessa faktorer möts på ett sådant sätt att din produktivitet hindras av motivation och bristen på rutin.

Jag har arbetat hemifrån som anställd i mer än tre år och lärt mig vilka rutiner som håller mig produktiv. Den största utmaningen är det faktum att jag är hemma, där jag måste säga nej till alla bekvämligheter som finns hemma och fokusera på arbetet.

Skapa en mycket vass gräns mellan arbete och vila.

För att hålla dig produktiv när du arbetar hemifrån är det viktigt att du skapar en tydlig gräns (inte balans) mellan arbete och vila. Oavsett om du gör det genom att sätta gränser mellan dessa två aktiviteter eller genom att ta regelbundna pauser under dagen, kommer gränsdragningen att hjälpa till att förhindra utbrändhet. Detta samtidigt som det gör det möjligt för dig att upprätthålla höga nivåer av produktivitet i båda områdena av ditt liv!

Använd de färdigheter du har arbetat med för att belöna dig själv på nya sätt.

  • När du är självdisciplinerad kan du använda samma färdigheter och vanor för att belöna dig själv på nya sätt.
  • Om du till exempel har tränat varje dag klockan 05:30, kanske det är dags att minska din dagliga träningstid med 15 minuter. Om en schemalagd uppgift är klar före middagstid, ta då en extra lång lunchrast!
  • Jag tenderar att jobba i sprints om 25 minuter, följda av 5 minuters vila. Jag reser mig upp och går ut i huset. På de fem minutrarna hinner jag starta en tvättmaskin, släppa ut hunden, plocka lite ur diskmaskinen.

Om du har självdisciplin kan du vara produktiv när du arbetar hemifrån.

Om du vill vara produktiv samtidigt som du arbetar hemifrån, måste du ha självdisciplin. Du bör sätta upp mål för dig själv och vara disciplinerad.

  • Till exempel, om ditt mål är att skriva en artikel varje dag, då måste du se till att detta händer varje dag.
  • Du kan göra detta genom att sätta checkpoints för dig själv så att du inte tappar koll på vad som behöver göras eller hur lång tid som har gått sedan den senaste checkpointen sattes (detta hjälper till med motivationen).
  • När en kontrollpunkt väl har nåtts är det viktigt att någon form av belöning delas ut som en njutning för att du mår bra. Detta kommer att förstärka gott beteende och hålla dessa vanor igång!

Slutsats

Det bästa sättet att vara produktiv när du arbetar hemifrån är genom att ha självdisciplin. Du kan inte göra dig själv produktiv om du inte har det, men med viss ansträngning och konsekvens kan du odla detta interna verktyg. Du kan också göra det lättare för dig själv genom att skapa checkpoints för dig själv, göra något snällt för dig själv varje dag och använda de färdigheter som följer med att vara självdisciplinerad på nya sätt som belönar dig ännu mer än tidigare!