Fakta och tankar kring underhåll av en bostadsrätt

Hantverkare

Fastigheter måste underhållas. Det ska målas, bilas i betonggolvet, kök ska bytas ut, rör, ledningar, kablar, tak och grönytor måste tas om hand. För att fastighetens värde ska bevaras eller iallafall inte minska. Större underhåll kan dessutom bidra till en värdeökning t.ex. installation av solcellspaneler på taket.

Det är, tror jag, för de allra flesta förenat med oro, stress och frågor inför att ett stort eller litet underhåll ska ske. Vi har alla vår vardag med mer eller mindre flexibilitet.

En barnfamilj kan inte utan vidare ge hantverkare tillgång till bostaden, så det ligger ett stort ansvar på styrelsen att informera och samtala kring ett framtida underhåll. För även en barnfamilj kan anpassa sig om det verkligen behövs.

Våra hem är våra borgar, oavsett boendeform. Att ge tillträde till våra hem, tycker jag, alltid ska föregås av en bra kommunikation mellan styrelse och BR-föreningens medlemmar.

Oavsett vad en anser om att hantverkare befinner sig nära inpå eller till och med inne i bostaden, så har en bostadsrättsförening med lagstöd och utifrån praxis möjligheten att begära tillträde till din bostadsrätt. Om du nekar föreningen att komma in i din lägenhet eller ditt br-hus kan det i förlängningen leda till att du blir fråntagen din bostadsrätt, med tvångsförsäljning osv. Det är inte trevligt.

Desto trevligare är istället en bra relation till styrelsen och sina grannar. Bor du i en större förening kan renoveringar komma som en överraskning. Bor du i en mindre förening känner du kanske till framtida renoveringar t.ex. ommålning. När den senare äger rum är du förberedd.

Här anser jag att en styrelse behöver kommunicera på ett bra vis med de som berörs. Detta kan t.ex. ske genom att låta en arbetsledare berätta om de olika momenten och om möjligt jobba med en sektion i taget. Allt för att minimera olägenheten som det innebär när ett liv ska levas intill underhållets utförande.

Å andra sidan, det är bra att föreningens styrelse beslutar om underhåll. För det är på sätt och vis ni som innehavare av borätten som betalar för underhållet, om månadsavgiften inte bara går till räntor och amorteringar, snöskottning eller vad föreningen nu spenderar medlemmarnas pengar på?

Men, och det tycker jag är viktigt att känna till, det kan uppstå situationer när tillgång till en bostadsrätts inre för underhåll eller skötsel, som jag ser det, inkräktar på hemfriden. Det finns ett fall från hovrätten där ett par tvingades acceptera snöröjares passage genom lägenheten för att komma upp på fastighetens tak!

En vind byggdes om och någon missade att bygga en access-lucka till taket, en lucka som efter ombyggnationen bara kunde nås via bostaden. Där ett par levde sina liv. Man kan bli störd av mindre liksom.

För egen del är hovrättsfallet inte aktuellt, tack och lov. Faktum är att de underhåll som skett medfört minimalt med störning. Någon gång har vi blivit ombedda att lämna garagen olåsta, vilket vi sagt nej till. Det är en försäkringsfråga och en trygghetsfråga. Vad jag läst så kan ett försäkringsbolag neka dig ersättning vid inbrott om du t.ex. lämnat en ytterdörr eller ett garage olåst för att hantverkare ska kunna komma in på dagtid, när många är hemifrån för att jobba.

Fast förutom olägenheten som kan uppkomma med överraskande krav på tillgång till ditt hem, så är bostadsrätten bekvämt. Du som kommer direkt från en hyresrätt kan ofta se din bostad öka i värde. Perfekt för dig som vill ha avkastning på dina pengar och inte känner för att ta risken som investering i fonder eller aktier innebär.