Vem ska betala för vad i en bostadsrätt?

Hantverkare

En bostadsrätt är just det, rätten att bo i en bostad, på kontraktet angivet som en lägenhet, även om det förekommer att bostadsrätter ser ut som (och är) friliggande hus. Här får du insikter om vem som svarar för vilken typ av underhåll av bostadsrätten.

Du betalar för inre underhåll – På dig som bostadsrättsinnehavare ligger ansvaret för vad du ser inne i huset eller lägenheten. Går kylskåpet sönder är det du som köper nytt. Det är inte som i en hyresrätt där du ringer fastighetsskötaren och där du får en ny kyl installerad. Bostadsrätten är bra på det viset: Du får ta ett högre ekonomiskt ansvar och i gengäld kan du belönas genom att få tillbaka pengarna du köpte din BR för, eller ännu mer om det blir en budgivning!

Föreningen betalar för yttre underhåll – Ett uppdrag som kan åligga styrelsen att fatta beslut kring är underhåll såsom målning av fasader. När målningen äger rum ger du hantverkarna tillträde till din bostadsrätt eller dess yttre t.ex. en trädgård. Det är en naturlig del av att bo i en bostadsrätt och en långsiktigt bra investering, att föreningen har en styrelse som förstått att löpande underhåll är viktigt för upprätthållandet av det värde (du önskar se vid en framtida försäljning).

Enkelt uttryckt: Du som innehavare betalar allt invändigt, föreningen tar kostnaden för allt yttre, ibland exklusive altanen. Undantag finns och det kan hända att t.ex. en varmvattenberedare eller ett komplext ventilationssystem faller på föreningen att betala, för funktionen i sig och för dess underhåll.

  • När vi bodde i en bostadsrätt hade vi ett FTX-system som behövde rengöras. Då kom det hem två skorstensfejare med stora dammsugare vars slangar gick upp i taket. Rengöring av ventilationsgångarna. Kostnaden landade på föreningen.
  • Våra garage behövde bättre ventilation; ett par snickare kom, sågade upp hål och satte in väggventiler. Kostnaden landade på föreningen.
  • För att hålla nere kostnaderna inspekteras taken på husen varje år. Något år behövde undertaket lagas på vårt garage. Kostnaden landade på föreningen.

Skaffa koll på underhållsbehovet

Om du delar huskropp med andra finns det fyra väggar och ett tak inom vilka alla bostadsrättsinnehavare bor. Om huset är fristående finns det ett hushåll som bor inom fyra väggar och under ett tak. Det senare är trevligt, det är som ett litet villaområde, med skillnaden att underhållet kan bli större, mer fasad att underhålla helt enkelt.