Så byggde vi en ny veranda på 12 timmar

Bygga veranda på 12 timmar

Vi började riva 08:00 och tolv timmar senare stod den nya verandan klar. Tre man, allt virke hemma, tillgång till bra verktyg och bra väder. Allt sammantaget; vårt stora sommarprojekt blev klart på en dag!

Bakgrund: När vi köpte huset våren 2020 noterade vi vissa brister i gamla verandan. Murket virke var det mest uppenbara. När vi började riva blev det ännu tydligare att vi gjort rätt prioritering i år. Tacksamt dock att grundtrallen var så stabil, med plintar i ytterkant och dikt an placering mot husväg i rätt våg.

Uppenbara brister hos gamla verandan:

  • Takbalkarna var spikade i hustakets överhäng, utan bärlina.
  • Yttersta stolpen var genomrutten i foten och ”stod” på en trästump inspikad i yttersta trallen.
  • Taket gick sönder när man tittade på det.
  • Räcke fanns men var snustorrt och bräckligt.

Vår byggprocess:

Bortom att bestämma utseendet fick snickaren komma och mäta upp allting samt specificera. En offertförfrågan sändes till Byggmax (som inte svarade) och till den lokala bygghandeln (som svarade samma dag). Leverans skedde hem med kranbil och vi fick till slut göra ett eget inköp av trall på Byggmax.

På byggdagen revs allt utom den befintliga trallen, minus ett par ytterplankor. Det var alltså inte soprent på marken när vi hade rivit klart. Tidigare ägare hade byggt en väldigt stabil grund och som sagt byttes endast en trall (4,8 m).

På ena kortsidan förlängdes trallen med en regel (45×70) som förankrades med vinkeljärn mot grundkonstruktionen. Tre av fyra nya stolpar skruvades underifrån, vilket gav riktigt bra stabilitet. Alternativet hade varit att skråskruva uppifrån. Notera på bilden att trallen som skjuter ut har ett vinkeljärn under sig för extra stabilitet (ena hörnstolpen står ovanpå):

En bärlina skruvades upp i hustakets överhäng och takbalkarna sågades till. Balkarna förankrades med vinkeljärn och redigt med skruv, totalt 16 skruv i varje infästning av varje takbalk. Liggande reglar ovanpå takbalkarna och sen nya plasttaket ovanpå. Vi återanvände mer än hälften av takskruvarna som var i gott skick. Det gick åt ca 120 st.

Det nya räcket sågades till för att passa runt stolparna med många små justeringar. Man vill inte såga bort för mycket. Räcket fick extra stöttning av ca meterhöga vertikala stolpar, fanns inte tidigare. De vertikala stolparna skråskruvades uppåt i räcket och nedåt i trallen. Utanpå räcket skruvades 45-reglarna, liggandes i fullängd. Två skruv vid varje fästpunkt.

Större förändringar på nya jämfört med gamla verandan:

  • Tryckimpregnerat virke rakt igenom, beställt i god tid före prishöjningarna.
  • Konstruktion modellerad i Auto CAD t.ex. för takets lutning.
  • Förstärkningar där stress i material uppstår vid belastning t.ex. blötsnö på taket.