Vad gör en Content Manager?

En content manager ansvarar för text, bild, video och poddar. Jobbet varierar beroende på organisation, kanske mer dragning åt strategi och planering om du har arbetsledande roll. Mer operativt dvs det är du som skapar, när det är du själv eller möjligen någon till som hjälper dig i arbetet. Det finns ingen exakt definition om ansvarsområden och avgränsningar, detta är något du formar tillsammans med din kund eller arbetsgivare.

Min roll som content manager kommer ur tidigare roller som Head of Content och Content Writer. När jag började hösten 2020 var jag content writer, såg ett behov av mer intern styrning och fick ett bredare ansvarsområde. Till detta kom flera månaders arbete under vintern 2020/2021 med att bygga om WP-webbplatsen.

Våren 2021 gick jag in i rollen som content manager. Du som är konsument av texter och annan media ser bara slutresultatet. Mitt jobb som content manager gentemot svenska e-handelsbranschen är dock mycket mer komplex än vad du ser publikt.

Jag är kökschefen och för att servera gästerna något matnyttigt har jag medarbetare, redskap och framförallt en abstrakt bild av hur tillagningen går till. Den abstrakta bilden är en slags mental manual som fyllts på under åren inom det digitala. Ibland är det lätt att koppla samman en ny uppgift med en tidigare erfarenhet. Ibland tar processen från idé till utkast lite längre. Det senare särskilt så när vinklingen eller tonaliteten är viktig. Inte sällan får jag efter en intern feedbackrunda gå tillbaka och skriva om en text.

Content Manager - Kökschef

Där jag arbetar nu är ord mitt främsta redskap. Texter som informerar, utbildar, förmedlar kunskap om best-practice om hur du driver tillväxt i digitala försäljningskanaler. Det är så här nästan ett år efter första-dagen-på-jobbet fortfarande(!) ett roligt jobb. Jag lär mig nya saker varje vecka och är det inget helt nytt ämne är det ett nytt perspektiv som kan tillåtas blomma upp.

OK…men vad gör en content manager?

En CM kan jobba brett inom organisationen, dra upp strategier och driva delprojekten i mål. Det kan du läsa om överallt. Lite mer konkret:

En artikel kommer till mig som en idé, en tanke om hur ett ämne kan bli omskrivet. Ofta tänker jag på hur samma ämne hänger ihop med tidigare publiceringar. En metod för att skapa flera texter om samma ämne är att jobba med sidospår. Ibland när en text skrivs så svävar den iväg från den röda tråden. Istället för att slänga bort den idén parkeras sidospåret som ett uppslag till en framtida artikel. På så vis har jag hela tiden ämnen att jobba med, även om färdighetsgraden skiljer sig åt.

Och så en dag måste jag släppa allt för att skriva ett pressmeddelande.

  • Eller så är det dags att köa upp publiceringar i Buffer.
  • Eller så har ett internt behov uppstått.
  • Eller så har jag skrivklåda och lyssnar på poddar.

Just det senare är ett sätt för mig att hitta tillbaka till skrivandet. För att vara effektiv i poddlyssnandet spelar jag upp i 150% hastighet (ovant i början, sen blir du mer effektiv). De bästa idéerna kommer dock när jag duschar eller gräver i trädgården, när uppmärksamheten har ett bestämt fokus.

OK….så du är skribent?

Ja, det kan man säga. En del organisationer är uppbyggda annorlunda än den där jag jobbar i skrivande stund. På en annan arbetsplats skulle jag kunna vara en copywriter med en content manager som chef eller arbetsledare. Jag uppskattar dock att befinna mig nära besluten och har i många år jobbat nära eller i samråd med VDs och marknadschefer, som anställd och som konsult. Det finns en aura av exekvering på den nivån som drar fram det bästa ur mig. Att skriva är dock bara början, ovanpå det kommer samordningen, sökmotoroptimering, distributionen och förmågan att snabbt ta action på nyheter eller idéer som kommer till en. På senare år har jag blivit mycket bättre på att koppla bort jobbet. Det behövs för att bibehålla skärpa under arbetstid.

”Du har inte skrivit om Analytics”

Helt rätt, analys av trafik är en del i en del roller som content manager. Vissa arbetsgivare förväntar sig även att du ska kunna rodda med kampanjer i Facebook Ads, Google Ads samt dra slutsatser från Google Analytics. Jag hade innan jag började på mitt nuvarande jobb uppgiften att administrera Paid Social och känner mig fortfarande hemma i de gränssnitten. Samt om någon skulle be mig rapportera utfall baserat på GA-data är inte det heller ett problem. Som jag skrev ovan så formas ens roll tillsammans med arbetsgivaren. Min roll nu (juli 2021) har stort fokus på produktion, lite mindre på analys. Det kan ändras i framtiden, eller inte. Det är tjusningen med att ha en bred roll som Content Manager.

”Ska jag gå en utbildning?”

Det kan du göra. Jag läste en KY-utbildning till logistiker 2006-2008, tog grundkurser inom psykologi vid Örebro universitet innan dess och gick ur gymnasiet med usla betyg. Efter KY-examen (mitt i finanskrisen 2008) blev jag frilansande webbkonsult och började blogga. På den vägen är det. Det finns kurser du kan gå för att få ett diplom där det står ”Content Manager” men jag skulle bara anställa en person som har en historik av att skapa content för digitala kanaler. Då spelar det inte så stor roll om du utbildat dig till CM eller truckförare. Det är så många parametrar som ska matcha i en rekrytering.

Värt att påminna om; content marketing är inte reklam. Det är innehåll som distribueras till intressenter, kunder och potentiella leads. Innehållet ska tillföra målgrupperna ett värde, inte göra reklam för avsändarens tjänster. På sätt och vis är content marketing att likställa med indirekt reklam. Reklam som i sin tur ser olika ut beroende på var under köpresan som kunden befinner sig.