Vad gör en digital marknadsförare?

Det här gör en digital marknadsförare

En digital marknadsförare med strategiskt och taktiskt/operativt ansvar kan arbeta med flera olika saker. Det är faktiskt en fördel att arbeta med flera saker. För att kunna arbeta effektivt (mer jobb per krona i lön) krävs ett brett mandat inom företaget. Att avgränsa en digital marknadsförare kan på sikt leda till onödiga utgifter.

All marknadsföring är digital, sägs det. Det stämmer inte. Visst, mycket av arbetet som sker rent operativt kan utföras med digitala tjänster: Ordbehandlare, grafikprogram, analystjänster, layoutprogram osv. Fast marknadsföring är även analog i den meningen att den digital marknadsföraren måste samverka och koordinera med sina kollegor.

Det finns ibland kommunikations- eller marknadsplaner, grafiska mallar, dokument om tonläge, språkval och bildval med mera som styr den digitala marknadsförarens arbete.

Att bara sitta vid datorn och producera samt publicera fungerar så länge du vet vad som ska göras och varför du gör det. Ett varför kan vara att få fler leads, mottagare av nyhetsbrev eller besökare till din webbplats.

Och även om du vet vad som ska göras kommer stunder när du måste förändra något i ditt arbete.

Eller kasta en produktion i papperskorgen.

OK. Men vad gör en digital marknadsförare?

Det beror på såklart på var du arbetar. För egen del är webbplatsen i fokus, det är en primär säljkanal. Uppdateringar av innehåll (beskrivningar, priser, datum mm) sker nästan dagligen.

Webbplatsen har dessutom analysverktyg kopplade till sig. Det ges t.ex. information om exit rate över tid och en digital marknadsförares jobb kan vara att minska det senare.

Webbplatsen har plugin som måste uppdateras regelbundet. Tester i mobila enheter kan avslöja problem med att läsa allt innehåll. Det kan en duktig digital marknadsförare åtgärda.

En digital marknadsförare bör ha lång erfarenhet av att bygga webbplatser. I en stor organisation kanske det finns en särskilt avdelning för webbutveckling. Fast i ett litet företag förväntas det vara kunskap som marknadsföraren ska inneha eller vara något som enkelt kan köpas in vid behov.

OK. Men vad gör en digital marknadsförare?

Sälj & Marknadshögskolan säger om sin YH-utbildning att en digital marknadsförare ges färdigheter för hantering av kund- och marknadskommunikation i digitala kanaler. Vidare rustas du inför arbete med strategi, analys, utveckling och planering av marknadsföringen inom företag.

Jag (Björn Sennbrink) kan skriva under på ovanstående beskrivning. Till detta kan adderas företagsspecifika målsättningar, processer och arbetssätt. Som konsult är jag van vid att få ett mål och att själv finna vägen till målet. Det är luddigt men jag får inte avslöja exakt hur vi arbetar på mitt jobb.

Det som jag däremot kan säga är: Vi använder en rad tjänster utöver webbplatsen för att producera, korrigera, publicera och analysera samt utveckla vårt arbete med att via marknadsföring i digitala kanaler förmå intressenter att ta steget till betalande och återkommande kunder.

En del tjänster är självklara såsom Googles programsvit. Andra kanske är nyheter för en del: HotJar, som ger värdefull data som Google Analytics inte kan ge. Trello för att hålla koll på flera dussin delprojekt inom marknadsföringsarbetet. ScreamingFrog för fortlöpande SEO-optimering.

OK. Men vad förväntas av en digital marknadsförare?

Många företag som rekryterar digitala marknadsförare förväntar sig en närmast extrem bredd av saker du ska kunna. Det är inte ovanligt att webbplatser, bloggar, social media och liknande ryms under samma tak som kunskap inom Adobe-sviten och du ska ibland även kunna skapa broschyrer, kataloger och bidra till kundtidningar.

Ett tips är att satsa tidigt på att prova många olika program. Har du inte råd att köpa en årslicens kan du ibland prenumerera på tjänsterna och betala för månad. Studentlicenser tenderar att vara lite billigare. Se pengarna du spenderar nu som investeringar. När du söker jobb som digital marknadsförare senare kan du se värdet i din tidigare investering.

För en Mac-användare som undertecknad räcker det med iMovie, Motion 5 och Pixelmator. Helt klart kan Final Cut Pro (eller Premiere Pro för den delen) innebära en stegring i större videoproduktioner och visst är det något visst med perfekta bilder för print, skapade med Photoshop och After Effects.

En uppgift för en digital marknadsförare kan dock vara att visa på resultat utan att stora pengar behöver läggas på licenser för program som kanske inte används fullt ut. Det finns hos en del en tro om att bättre teknik ger bättre resultat. Men om du har 75% av trafiken från mobila enheter, där inte alla har fiberuppkoppling, spelar det kanske mindre roll. Den som är mottagare av din perfekta video, dina perfekta bilder och dina genomarbetade texter…har en liten mobil som inte kan ta till vara på allt det superfina som producerats.

En sammanfattning?

  • En digital marknadsförare är en allvetande och allkunnig resurs i företag som har strategiskt och operativt mandat att förändra, förnya och förbättra ett företags digital marknadsföring.
  • Exakt vilka arbetsuppgifter som en DM har skiljer sig åt från bransch till bransch och företag till företag. Det är dock ganska vanligt(?) att arbetsuppgifterna är en mix av kreativt skapande, produktion av bilder, texter och videos för distribution och analys.
  • En del marknadsförare förväntas kunna både det digitala och produktion av affischer, broschyrer och utskick samt webb. En optimal fördelning här kan vara att splitta tjänsten, att ha en person som är duktig på det grafiska, layout och design samt en person som gör allt det andra.
  • En del marknadsförare jobbar uteslutande med det digitala och angränsande behov läggs på en annan expert, en anställd eller en extern konsult. Att producera för print kräver ett helt annat mindset än vad produktion för allt-igenom digitalt kan handla om.
  • Små företag kan ha begränsat med resurser och sakna förmågan att betala lön för en digital marknadsförare, inte sällan för att de ”alltid” jobbat med print och inte lärt sig att fullt ut inse nyttan med en digital satsning.

Läs mer inom Jobb & Företagande: