Björn Sennbrink Digital Marknadsförare

En digital marknadsförare med strategiskt och operativt ansvar kan arbeta med flera olika saker. Det är faktiskt en fördel att arbeta med flera saker. För att kunna arbeta effektivt (mer jobb per krona i lön) krävs ett brett mandat inom företaget. Att avgränsa en digital marknadsförare kan på sikt leda till onödiga utgifter.

All marknadsföring är digital, sägs det. Det stämmer inte. Visst, mycket av arbetet som sker rent operativt utföras med digital tjänster: Ordbehandlare, grafikprogram, analystjänster, layoutprogram osv.

Fast marknadsföring är även analog i den meningen att den digital marknadsföraren måste samverka och koordinera med sina kollegor.

Att bara sitta vid datorn och producera samt publicera fungerar så länge du vet vad som ska göras.

Och även om du vet vad som ska göras kommer stunder när du måste förändra något i processen.

Eller kasta en produktion i papperskorgen.

OK. Men vad gör en digital marknadsförare?

Det beror på såklart på var du arbetar. För egen del är webbplatsen i fokus, det är en primär säljkanal. Uppdateringar av innehåll (beskrivningar, priser, datum mm) sker nästan dagligen.

Webbplatsen har dessutom analysverktyg kopplade till sig. Det ges t.ex. information om exit rate över tid och en digital marknadsförares jobb kan vara att minska det senare.

Webbplatsen har plugin som måste uppdateras regelbundet. Tester i mobila enheter kan avslöja problem med att läsa allt innehåll. Det kan en duktig digital marknadsförare åtgärda.

En digital marknadsförare bör ha lång erfarenhet av att bygga webbplatser. I en stor organisation kanske det finns en särskilt avdelning för webbutveckling. Fast i ett litet företag förväntas det vara kunskap som marknadsföraren ska inneha eller vara något som enkelt kan köpas in vid behov.

OK. Men vad gör en digital marknadsförare?

Sälj & Marknadshögskolan säger om sin YH-utbildning att en digital marknadsförare ges färdigheter för hantering av kund- och marknadskommunikation i digitala kanaler. Vidare rustas du inför arbete med strategi, analys, utveckling och planering av marknadsföringen inom företag.

Jag (Björn Sennbrink) kan skriva under på ovanstående beskrivning. Till detta kan adderas företagsspecifika målsättningar, processer och arbetssätt. Som konsult är jag van vid att få ett mål och att själv finna vägen till målet. Det är luddigt men jag får inte avslöja exakt hur vi arbetar på mitt jobb.

Det som jag däremot kan säga är: Vi använder en rad tjänster utöver webbplatsen för att producera, korrigera, publicera och analysera samt utveckla vårt arbete med att via marknadsföring i digitala kanaler förmå intressenter att ta steget till betalande och återkommande kunder.

En del tjänster är självklara såsom Googles programsvit. Andra kanske är nyheter för en del: HotJar, som ger värdefull data som Google Analytics inte kan ge. Trello för att hålla koll på flera dussin delprojekt inom marknadsföringsarbetet. ScreamingFrog för fortlöpande SEO-optimering.

En del av arbetet är dessutom strategiskt och planerande. Vi har alla koll på att social media existerar och används. Frågan vi kan ställa oss är exakt hur vi ska använda respektive kanal med hänsyn tagen till resurser att ev. hantera nya säljkanaler eller kommunikationskanaler.

Facebook Messenger kan t.ex. användas för att sätta upp ChatBots, för “personlig” distribution av bloggposter. Detta förutsätter dock att det finns resurser internt för att hantera den personliga kunddialogen.

Att sända är inga problem, att möta kunden i alla digitala kanaler är däremot en utmaning. Särskilt om det är ett litet företag där många delar på arbetsuppgifterna.

En sammanfattning?

  • En digital marknadsförare är en allvetande och allkunnig resurs i företag som har strategiskt och operativt mandat att förändra, förnya och förbättra ett företags digital marknadsföring.
  • Exakt vilka arbetsuppgifter som en DM har skiljer sig åt från bransch till bransch och företag till företag.
  • En del marknadsförare förväntas kunna både det digitala och produktion av affischer, broschyrer och utskick samt webb.
  • En del marknadsförare jobbar uteslutande med det digitala och angränsande behov läggs på en annan expert.
  • Små företag kan ha begränsat med resurser och sakna förmågan att betala lön för en digital marknadsförare, inte sällan för att de “alltid” jobbat med print och inte lärt sig att fullt ut inse nyttan med en digital satsning.

Läs mer inom Jobb & Företagande: