Du behöver detta för att lyckas som content manager

Nej, det är inte ett diplom som visar att du varit mottagare av information om hur en tjänst fungerar. Nej, det är inte heller en examen där du lärt dig lite om mycket. Svaret är enklare än vad du tror.

Du behöver kunna lyssna och förstå. Lyssna och förstå vad som sägs. Vad som sägs till dig och vad andra pratar om. För när du lärt dig att lyssna på allt som du och andra talar om kommer du att lära dig det hemliga receptet. Följ receptet om du vill lyckas som content manager.

Att jobba som content manager innebär att du är mottagare och sändare av kunskap. Du tar in allmän kunskap och ibland kunskap som bygger på bolagsinternt material. Ditt jobb är att på bästa vis förädla den kunskapen. Att tvinga ner kunskapen i den berömda tratten. Sortera, tolka, pussla, skriva ihop kunskap från flera källor och ur olika perspektiv.

Visst är ovanstående avgränsat till en roll som likagärna kan göras av en content writer, en skribent.

”Alla kan väl googla, kopiera och skriva ihop något eget?”

Ja visst, bara att köra igång för vem som helst.

Att skriva är dock inte vad jag anser vara det viktigaste. Det är att ha en förmåga till abstrakt tänkande. Att kunna se en färdig text innan ett ord är skrivet. Det är det hemliga receptet.

När du dessutom jobbar med flera parallella ämnen behöver du se hur det abstrakta tillsammans med det synliga kan samverka. Och du behöver hela tiden ha ett öra öppet mot den kontext du befinner dig i.

Sannolikt jobbar du med lead-generering eller att ditt arbete syftar till att få besökare att konvertera. Egentligen samma sak.

Du kommer att se dina kollegors arbete och om du som jag har många kunniga kollegor finns det alltid något att skriva om. Utmaningen ligger ofta i att ta alla nya intryck och pussla ihop med tidigare publicerat och vad du arbetar med för tillfället. Tack vare att du är duktig inom det abstrakta kommer du att lyckas och lyckas återkommande.