Husprojekt: Så blev vedbodens södersida mer attraktiv och funktionell.

Trädgårdsprojekt vid vedboden

Eftersatt är ett bra beskrivande ord för marken närmast hustomten på baksidan intill huset vi köpte i pandemins inledning våren 2020, med inflytt i augusti samma år. Utomhus i ena hörnet av tomten stod ett rejält byggt kallförråd (vedbod) i ytterkanterna inramat av ett murket staket, högresta syréner, en kompost och några meter söderut; en häck som ingen klippt på många år. Allt detta började jag arbeta med i mars 2021 och nu 1,5 år senare kan en tillbakablick visa på framstegen som gjorts under denna tid.

Snön försvann snabbt i mars 2021 och efter jobbet och skolhämtningen hade jag möjlighet att inspektera, planera och börja arbeta. Förutsättningarna var minst sagt utmanande och jag såg tidigt behov av att riva och rensa utan en klar bild över önskat slutresultat. Det första som försvann var de ca fyra meter höga syrénerna.

Visst hade syrénerna blommat fint under 2020 och eftersom de varit så högresta skänkte de skugga. Men grenarna hade börjat slå mot vedboden. Så det första projektet handlade om att minska stammarnas höjd till i par med planket. En fogsvans fastnde men en bågfil med ett fintandat blad skulle visa sig vara ett perfekt verktyg. Bladet slets ner snabbt, hade använts hösten innan för att såga i plast med. Snart var de flesta av stammarna nedkapade med två tredjedelar.

Marken mellan vedboden och planket hade i många år använts som soptipp. Gamla plantor, rostiga verktyg och murkna träbitar grävdes fram. Här fanns det även plattor dolda under flera cm av jord, stabilt arrangerade intill vedboden. På bilderna ovan framgår det inte så tydligt med planket lutade betänktligt utåt och hölls uppe av att det satt ihop med resten och för att det stod i flera decimeter kompostjord. För övrigt tillhörde komposten inte vår fastighet.

Noterbart till höger om planket mot häcken är att det fanns ett rangligt ramverk som skulle föreställa ett staket. Ett par överliggare drogs bort för hand ur de lutande rundpålarna och skapade en öppning för smidig passage. På nedanstående bilder framgår plankets lutning bättre och även här fanns det under flera plattor. Sannolikt hade denna öppning tjänat som entré till trädgården innan den senare blev eftersatt.

De till synes robusta stolparna i planket visade sig bestå av fyra plankor som spikats ihop runt rundpålar nedkörda i jorden. Snyggt men knappast tillräckligt för att bära upp tyngden av de många plankorna och med åren gav allt vika.

Den högra bilden nedan visar häcken som på grund av bristnade trimmning vuxit sig vid upptill och därmed grön endast upptill, inte längre ner dit solen aldrig nådde. Notera även i bakgrunden på den högra bilden; en öppning mellan altanen och den andra lägre häcken.

Våren 2021 gick i upptäckarens tecken. Framsidan fick sig en välbehövlig nedklippning och rensning + ett par lager ny planteringsjord och bark ovanpå. På baksidan togs komposten till slut bort och marken massakrerades med hjälp av gräsklipparen.

Lite längre in i juni, nära midsommar, hade en portion av planket lossats och forslats bort tillsammans med en överfylld kompost som stod inne på vår tomt. Med en grön häck och en livskraftig syrén blev den första sommaren mer av ett betraktande. Vi ville se vad som växte och vad som blommade. Noterbart redan på vårkanten är att det enorma buskträd som stod nära vedbodens dörr sågats ner. Likså en välvuxen buske direkt utanför husets veranda.

Allt ovanstående skedde under pandemins andra vår och sommar, med delvis lättade restriktioner och förutom arbetet med baksidan så bytte vi till en mer effektiv luftvärmepump och renoverade verandan. Veckan efter midsommar började jag jämna till marken närmast syrénhäcken, den senare en livskraftig växt som trots att det kapats på höjden med mer än hälften så sköt nya skott fram och bildade som en grön vägg med spretiga stammar. Det såg inte bra ut och snart skulle stammarna kapas än mer.

Det dröjde ett helt år innan beslutet togs att riva resten av planket, såg ner stammarna och börja rensa. En räd gjordes i början av juni men sen är det sommar och allt växer. En och en halv månad senare var allt som varit brunt åter grönt igen. När semestern startats så började vi även med gemensamma krafter att lava upp ved utanför vedboden. Pö och pö sen leveransen runt påsk hade vi fått in väldigt mycket i vedboden men den blöta veden som blivit kvar ute behövde en viloplats inför höstens inbärning. Mer om detta i en annan bloggtext om att ta hand om fem kubik blöt björkved.

Projektet ”bortom häcken” och ”intill vedboden” har sommaren 2022 gått in i en fas av att underhålla. Den sista stammen från syrénhäcken ska sågas ner någon gång. Utrymmet bakom vedboden inpå grannens tomt ska rensas igen, markduk och makadam ska ut och den tillfälliga grinden ska ersättas av något snyggare (än lastpallslock ståendes på högkant).