Hyresrätt är okej, bostadsrätt bättre men äganderätt är bäst (för dina pengar)

Hem och bostad

Hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt – Tre juridiska och ekonomiska grundpelare i Sverige kring hur du väljer att bo. När det här skrivs har jag lång erfarenhet av hyresrätt, några års erfarenhet av bostadsrätt och har nyligen klivit in i äganderätten.

Alla tre boendeformer har sina fördelar och nackdelar, som du kan läsa om nedan. Du kommer dock inte att finna argumentation för att endera boendeform är bättre än en annan. Det handlar istället om hur du är som person och vad du vill göra med dina pengar. Du vill kanske hyra för att satsa kapitalet på börsen istället för att låsa pengarna i en bostadsrätt, som kan sjunka (och stiga) i värde. Äganderätten ställer dessutom kravet på att du kan förvalta dina investering och ta kloka ekonomiska beslut som bevarar värdet.

3 sätt för dig att bo:

  • Hyresrätt – Du köper ingenting och du betalar en hyra varje månad för att bo.
  • Bostadsrätt – Du köper en andel i en förening som kommer med en överlåtelse från den/de du köpte andelen av.
  • Äganderätt – Du köper allt men har mycket större frihet, än med bostadsrätt och hyresrätt.

Vad betalar du själv i hyres-, bostads- och äganderättsbostäder?

  • Hyresrätt – Du betalar för hemförsäkring, el och ibland värme. Vissa hyresavtal inkluderar uppvärmning även om så kallad kallhyra ofta förekommer.
  • Bostadsrätt – Du betalar för det mesta invändigt inkl. vitvaror, badrum, ytskikt, fuktskydd, golv. Föreningens stadgar reglerar ansvarsuppdelningen.
  • Äganderätt – Du betalar för allt.

Vad betalar andra för ditt boende i hyres-, bostads-, och äganderätt?

  • Hyresrätt – Någon annan betalar för allt så länge du betalar din hyra.
  • Bostadsrätt – Föreningen betalar för yttre underhåll, gemensamma rör och ledningar, ventilationskanaler. Ibland kan t.ex. en varmvattenberedare bekostas av föreningen.
  • Äganderätt – Ingen annan betalar något.

För egen del tycker jag att äganderätten är det bästa sättet att bo, ur en ekonomisk synvinkel. För att komma dit behöver du dock ganska mycket pengar. Hur du får tag i pengar är upp till dig. En del sparar, andra ärver, någon gör vinst på börsen, andra köper och säljer sig upp till nivån som krävs för att matcha kontantinsats med lån. Rena kontantköp dvs utan huslån inblandat förekommer också.

En vanlig missuppfattning kring att äga sitt boende eller äga rätten att bo, som i en bostadsrätt, är dyrt i jämförelse med att hyra en lägenhet. Det kan vara sant men det behöver inte vara sant. Det är en fråga om kapitalbindning och vilken risk du är villig att ta för att på sikt kunna få avkastning.

Vi gjorde t.ex. en ”vinst” på 25% enbart sett till skillnaden mellan vad vi köpte bostadsrätten för och vad vi sålde den för tre år senare. Ej medräknat i detta är arvode till fastighetsmäklaren och framförallt ej medräknat är alla månadsavgifter vi betalat under de tre år som vi bodde i bostadsrätten. Det senare (och arvodet) är något jag verkligen råder dig att ha med i kalkylen, om du t.ex. tänker dig att köpa en bostadsrätt och sälja den några månader senare, med en förväntad vinst.

Så om det är dyrare att bo i en BR eller genom eget ägande? Nej, eftersom du jämför olika boendeformer. Däremot kan du ta dig en funderare på kopplingen mellan köpeskilling och månadskostnad för två bostadsrätter eller två hus med äganderätt. Då kan du börja skönja att det finns ett hus som är dyrare än det andra. Men detta är troligen subjektivt ur ditt perspektiv och relativt vad du har råd med.

Det viktigaste, som jag ser det, när det gäller bostadsrätter är att du har koll på rätten, rätten att bo i en lägenhet (som kan vara en villa). Du köper inte lägenheten (eller villan) per se. Du köper rätten att bo i den andel av föreningen du blir medlem av. BR-föreningens ändamål är att upplåta en del av fastighetsbeståndet till den som köper rätten, bostadsrätten.