BJÖRN: Jobb och företagande – BjornSennbrink.se

Tankar, vägledning etc. kring arbetsmarknad och egenföretagande.


Swedbank sände mig en blankett där jag ska uppge en rad uppgifter kring mina ekonomiska förehavanden. Anledningen är innehållet i Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1).

Först blev jag förbannad, sen började jag fundera på bankbyte och sen insåg jag att alla banker måste göra så här. Fast varför i hela friden vill Swedbank veta vilka mina kunder och leverantörer är? Kanske är det en del av riskbedömningen? Jag är iaf inte särskilt pigg på att ge bort en lista på mina kunder till en bank. Jag tror inte att någon annan företagare heller skulle vilja dela med sig av sådana affärshemligheter.

Läs mer

Ett populärt blogginlägg på BjornSennbrink.se är det som raljerar över rollen som egenföretagare. Med egenföretagande som en väg ut ur arbetslöshet så tänker jag idag följa upp det med några tips till dig som funderar på att starta eget.

OBS! De stående råden är att alltid läsa på om moms, skatter, avdrag och allt det företagsekonomiska. Det är kanske roligare att utveckla produkter, skapa hemsida och börja blogga om allt som är intressant för kunderna. Men när ett år har gått och det är dags för det första bokslutet kommer du att känna tacksamhet över att du redan i början läste på regelverken.

Läs mer

En entreprenör är en företagare är en entreprenör. Begreppet entreprenör används flitigt i näringslivet och inom utbildningssektorn. Det är något beundransvärt att sträva mot att bli en entreprenör. De som inte hörs lika mycket är de många tusen företagarna runt om i landet, de kommer som på andra plats när det ska talas om entreprenörsskap som grogrund för jobb i Sverige.

10 april (2013) skrev Rune Backlund, landstingsråd (C) i Jnytt (Jönköping), om hur företagaren helt glömts bort i den socialdemokratiska jobbpolitiken. Rune pekar på att (s) gärna framhåller arbetsmarknadsåtgärder när de talar om framtidens arbetsmarknad och att företagarna som kollektiv inte ges samma fokus.

Läs mer

Nyligen dök det upp en forumtråd på Webmaster Network (googla om du vill läsa den) som handlade om ett par personer som tagit ett uppdrag som slutade med vånda och krav på återbetalning. En tydlig offert hade sannolikt kunnat mota Olle i grind och alla parter hade idag varit mer eller mindre nöjda.

Det aktuella fallet handlade om webbproduktion till ett sinnessjukt lågt pris. Leverantörerna hade lagt timmar på uppdraget som hade gett dem ersättning på i runda slängar 25 kr per timma. Att sätta ett så lågt pris och sen dessutom bli avkrävd återbetalning kan inte kännas roligt. Om de bara hade författat en tydlig offert hade de idag förmodligen inte suttit i sitsen där de befinner sig idag.

En bra offert innehåller:

En specifikation på vad som ska produceras
Specifikationen ska vara så detaljerad som möjligt och bygga på kunnandet som leverantören har om produkterna. Om vi tar WordPress som exempel så kan en specifikation beskriva hur texter ska publiceras. Det finns flera möjligheter i WordPress när det kommer till textpublicering. Specifikationen bör t.ex. beskriva om huruvida egna posttyper ska användas eller om standardposttyperna Inlägg och Sidor är att föredra.

Läs mer

Idag fick jag brevet jag väntat på från Bolagsverket, med mitt nya registreringsbevis för min firma. Jag hade ansökt om namnbyte och uppdatering av verksamhetsbeskrivningen.

Jag hade funderat på namnbyte i flera månader innan jag gjorde slag i saken för någon vecka sedan. Jag hade länge tyckt att “konsult” lät dyrt och att det varit intentsägande för vilka tjänster som jag sålt. Jag valde konsult i firmanamnet 2007 för att jag initialt hade en sådan bredd på mina tjänster. Idag vet jag mer om vad mina kunder efterfrågar och jag har bättre koll på vad mina tjänster tillför för slags nytta.

Sennbrink Kommunikation är det nya namnet och verksamhetsbeskrivningen är:

Företaget ska bedriva produktion av och rådgivning om digitala plattformar såsom webbplatser, e-butiker, och andra internetbaserade plattformar för kommunikation, marknadsföring och försäljning av varor och tjänster. Utbildning och rådgivning om digital utveckling och kommunikations- och relationsstärkande åtgärder samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets webbplatsadress är i fortsättningen http://sennbrink.se/ och sennbrinkonsult.se går i graven (men jag behåller den så att ingen domänpundare snappar den).