Content: Skapa kluster av innehåll för samordnad och koncentrerad distribution

Du som jobbar aktivt med content marketing eller innehållsmarknadsföring vet vikten av samordning. Ditt jobb blir enklare och kunderna vet vad de har att förvänta sig när innehåll av liknande sort publiceras inom avgränsade perioder. Idag vill jag plantera tankar och koncept inom dig, som du har nytta av när du återvänder till ditt content samt dess distribution.

Du behöver ett Content Theme

För en WP-administratör är nog den första tanken ”tema/mall” som dyker upp när du läser om att ha ett content theme. Och det är sant, det finns WP-teman där innehåll ges en framträdande roll.

Men vi ska inte gå djupare på det området, kring vad innehåll faktiskt är, för innehåll är olika för olika verksamheter samt kan vara bilder likväl som text och vad är då ett ”content theme”?

Vad Content Theme handlar om i den här kontexten är att du praktiskt eller mentalt ska skapa kluster av innehåll runt ett budskap, en Call-to-Action, en vara eller en tjänst.

För egen del kretsar mina bloggposter, LinkedIn-uppdateringar och Facebook-uppdateringar likt Jorden runt Solen, där den livgivande Solen är din möjlighet att köpa mina tjänster. Ett annat sätt att se på det är att jag är Solen och du är Jorden samt att jag planterar kunskapsfrön i Jorden så att de kan växa och skördas av dig vid behov.

Hyfsat abstrakt, eller hur?

Vad jag vill visa på är hur du med content bör kunna visualisera samordning, produktion, publicering och distribution samt kunna redogöra för hur du resonerar (i händelse av att en kund eller en chef vill veta varför du vill ha N timmar för att möte ett behov).

Och precis som med kampanjer och innehåll kan ”themes” definieras olika. Det finns ingen exakt form som passar alla människor och verksamheter. Kampanjer betyder en sak i ett schemaläggningsverktyg som Buffer och något helt annat i Google Ads (där du dessutom jobbar med annonsgrupper etc.)

Är du kvar?

Bra. Då ska jag sluta vara så flummig och abstrakt…

Ponera att du driver ett hållbart äppelodlingsföretag!

  • Du har en e-butik för affärerna och du erbjuder, mot relevant ersättning, hemleverans.
  • Dina kunder är finsmakare och i stor grad väldigt pålästa kring vilka äppelsorter som passar olika ändamål.
  • Du har insett att utbildning av befintliga och framtida kunder gör dig till en bättre leverantör.
  • Du ser inte på content marketing som att du ger bort din kunskap. Du ser istället innehållet som en förstärkning av relationen du har med dina kunder.
  • Du har dessutom en väl utbyggd FAQ-sekton på din webbplats, så att du idag slipper svara på samma frågor om och om igen.

Du har två högsäsonger: Våren och hösten. Det ändras inte eftersom naturen har sin gång och du kan inte påverka den. Eller jo, du påverkar den genom att odla i tempererade växthus, men den berättelsen är för en annan text.

Inför våren har du två dussin uppslag till content. Det är texter med kompletterande bilder, instruktionsfilmer och nyhetsbrev med drip-funktion. Innehållet har du sparat i ett lättillgängligt format och du har varit smart nog att inte tidsstämpla vare sig texter eller videos. Detta gör att du år efter år kan upprepa publiceringen och distributionen, med små justeringar. Samma sak inför höstsäsongen.

Allt content inför vårsäsongen är ett kluster, en gruppering. Allt content inför höstsäsongen är ett kluster, en gruppering av innehåll. Content som kretsar kring respektive säsong och som ger dina intressenter samt kunder värdefull kunskap inför att de handlar av dig (igen).

Däremellan ger du sjuttsingen i att publicera content som inte är relevant för respektive säsong. När det inte är säsong ger du istället små inblickar i din verksamhet via olika tjänsters Stories, direktsändningar, Q&A:s eller liknande.

När det här publiceras har flertalet aktörer världen över valt att erbjuda direktsända upplevelser av platser. På mitt förra jobb erbjöds resor till Sydafrika, safari i Krugerparken. Därifrån har vi under april 2020 kunnat se direktsända safaris. Tre timmar på morgonen och tre timmar på eftermiddagen.

Du kan göra samma sak, från äppelodlingen. Det räcker med en stabil uppkoppling och en mobil samt en mikrofon (som kan vara ett headset). Det viktiga är inte alltid vad som sänds utan ATT det sänds NÅGOT. För att om du har en plan att fortsätta med din verksamhet är det omställning som gäller, snarare än att tänka ”nu ställer vi in allt”.

Rekommendationen är vidare att du utöver att skapa kluster av content också arbetar med intern länkning. Vecka 1 publicerar du en bloggpost. Vecka 2 publicerar du en bloggpost som länkar till post #1. Vecka 3 publicerar du en bloggpost som länkar till post #1 och post #2 osv.

Och det är nu det kan bli svårt. Är du som undertecknad får du uppslag till texter i nästan allt du gör och när du skriver en text kommer du på fler ämnen.

Mitt råd är att du ska försöka tygla dig själv. Du kanske tänker att du måste publicera allt på en gång, så att Google aldrig tycker att din företagsblogg är tråkig.

Gör inte det.

Skapa istället flera utkast till texter och andra produktioner. En dag varje månad sätter du dig ned och sorterar allt. För publicering senare.

Optimalt är att jobba med olika slags content i olika slags kanaler. Du kan fortfarande använda en WP-blogg eller Trello eller något annat verktyg för att skapa dina content-kluster, dina ”content themes”, och när din kalender signalerar att det är dags att t.ex. skifta från råd om jord till beskärning av träd, då har du allt på pränt snarare än i huvudet!

Och ett till exempel avslutningsvis: På bloggen som jag jobbade med publicerades kluster av inlägg om ett visst resmål. Det kunde också handla om att inom loppet av några veckor publicera bloggposter om en aktivitet, såsom safari, med kompletterande texter om storleken på nationalparkerna i Tanzania. Allt för att under en avgränsad tidsrymd servera såväl Google som våra intressenter och kunder ett koncentrerat flöde av content.