Jobb och företagande – BjornSennbrink.se

Tankar, vägledning etc. kring arbetsmarknad och egenföretagande.

LÄXRUT – En möjlighet som ökar intresset för skolan


Skattereduktion för läxhjälp ska slopas 1 januari 2015. Möjligheten att ge dina barn hjälp med skolgången ska begränsas. Företag som erbjuder tjänsten läxhjälp ska förminskas i betydelse. Den rödgröna regeringen går får klarhet till klarhet: De gör sitt bästa för att begränsa familjers självbestämmande och frihet. Helt i enlighet med socialistisk och vänstervriden tradition.

Reducerad skatt för läxhjälp infördes 2007 där barnpassning kunde kombineras med läxhjälp för barn i grundskola. 2013 ändrades lagen så att även elever i gymnasieskola omfattades av bestämmelserna och det blev samtidigt möjligt att separera barnpassningen från läxhjälpen. Motstånd mot beslutet kom från Skolverket, Lärarnas riksförbund och den politiska oppositionen – Inför budgetpropositionen för 2015 släppte Finansdepartementet en promemoria innehållandes ett förslag om slopad skattereduktion för läxhjälp.

Promemorians förslag är att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. Bestämmelserna för barnpassning ändras så att den endast omfattar barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med läxor och annat skolarbete. Referens: Punkt 8.2 i http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/74/41/df3a092c.pdf.

Läs mer

Du behöver inte ha en 8 timmars arbetsdag

Är du trött efter jobbet? Ogillar du ditt ekorrhjul eller uppskattar du rutinerna och möjligheterna att tack vare åtta timmars arbetsdag erhålla en lön i slutet av varje månad? Eller vill du helt enkelt byta livsstil och få tid för saker som betyder mer än pengar?

8 timmars arbetsdag infördes som normalsarbetsdag i augusti 1919, enligt Wikipedia. Att arbeta minst åtta timmar varje dag, pendling ej medräknad, är vad de flesta av oss gör. Det finns undantag och begreppet övertid är inte hugget i sten, den senare kan förhandlas genom exempelvis kollektivavtal.

För drygt en månad sen i slutet av juni 2014 publicerades en artikel på Business Insider som tar upp hur detta med åtta timmars arbetsdag påverkas oss. Perspektivet i artikeln är amerikanskt men med tanke på hur amerikaniserat Sverige är så går slutsatserna att applicera även här.

Läs mer