Björn Sennbrink intervjuad för Internetworld om WooCommerce

Internetworld, tidningen från IDG i Sverige, publicerade nyligen en artikel om hur WooCommerce erövrar världen. Jag medverkar i artikeln på slutet med kommentarer om support och säkerhet.

WooCommerce har alltså de senaste åren tagit en betydande andel på den globala marknaden för system som hjälper dig att driva e-handel. WooCommmerce i Sverige har de senaste två åren vuxit ordentligt, där Facebook-gruppen som jag startade i början av 2013 fortfarande är en av Sveriges bästa mötesplatser för WooComm-intresserade.

Hösten 2014 kommer 2.2-versionen av WooCommerce och det API som introducerades våren 2014 kommer att ge ökade möjligheter att jobba med integrering av WooCommerce. Där till kan läggas att 4.0-versionen av WordPress är i antågande. Dessa två måste fungera tillsammans och det finns således anledning att återkomma till detta.

Utveckling av vad jag säger i Internetworld
En föreställning som ventileras ibland när vi talar om öppen källkod är att dessa system är osäkra(de) enbart utifrån att källkoden finns tillgänglig för vem som helst. Jag har arbetat med WordPress sen våren 2008 och sett min beskärda del av hackade webbplatser. Jag kan inte på rak arm minnas att något av dessa hack berodde på att WordPress var osäkert.

Alla system är mer eller mindre osäkra/säkra. Det är en katt och råtta-lek mellan utvecklarna och de som siktar på att förstöra för andra. När ett hot upptäcks mot WordPress är det den distribuerade kunskapsbanken om hur WordPress är konstruerat som är WP:s största tillgång. De senaste hoten har dessutom riktats mot plugin, något som jag kommenterade i artikeln.