Swedbank sände mig en blankett där jag ska uppge en rad uppgifter kring mina ekonomiska förehavanden. Anledningen är innehållet i Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1).

Först blev jag förbannad, sen började jag fundera på bankbyte och sen insåg jag att alla banker måste göra så här. Fast varför i hela friden vill Swedbank veta vilka mina kunder och leverantörer är? Kanske är det en del av riskbedömningen? Jag är iaf inte särskilt pigg på att ge bort en lista på mina kunder till en bank. Jag tror inte att någon annan företagare heller skulle vilja dela med sig av sådana affärshemligheter.

Jag förstår nyttan med lagen och föreskrifterna. Samtidigt känner jag mig som misstänkliggjord när jag får ett brev med detta innehåll, ett brev jag till råga på allt ska snigelposta med en kopia av mitt ID-kort. Swedbank, har ni hört talas om Bank-ID för att säkerställa identitet på en person?

Avanza är ett företag där jag är kund. De bad mig om liknande kompletterande uppgifter utöver vad jag uppgav vid registreringen flera år tidigare. Allt detta skedde elektroniskt. Swedbank väljer en pappersblankett och att forcera fram en ökad risk för ID-stöld när kopior av svenska företagares ID-kort ligger i brevlådor på väg till sina mottagare. Det trodde jag inte om Swedbank efter snart 37 år som kund.

Swedbank måste enligt lagtextens 11 § uppnå kundkännedom. Om de inte gör det får de inte etablera en affärsförbindelse eller utföra en enstaka transaktion. Om affärsförbindelsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.

Det senare kanske är lika bra? Bättre att gå till en ny bank som har vett nog att använda elektronikens möjligheter för ID- och data-insamling än att vara kvar i en bank som älskar att trycka blanketter på döda träd?

Uppdatering 12 juli 14:00
Jag fick kontakt med Swedbank via Facebook och de ska återkomma med en tid för möte. Där ska jag få träffa en företagsrådgivare och har möjlighet att lämna uppgifterna personligen, helt i linje med vad jag önskar. Att snigelposta runt affärshemligheter och kopior på ID-kort känns inte helt fräscht.