ROI-modellen applicerad på Arbetstid vs. Frihet = Personlig konkurs

Du som är anställd och jag som är egenföretagare säljer tid. Vi har gjort ett val att avsätta tid, för att få pengar, så att vi kan köpa fri tid (nej, inte särskrivning): Vi har tid, vi säljer tid, så att vi kan köpa tid. Vi har frihet, vi avstår frihet, för att kunna köpa frihet.

Företagare världen över gör beräkningar som syftar till att finna Return on Investment (ROI). Om vi pratar aktivitet i social media brukar ROI vara svårt att mäta. Det krävs att du skapar mål med din aktivitet, exempelvis hur många nya prenumeranter av ditt nyhetsbrev får du via länken som du delar på Facebook?

När du därefter följer upp hur många av dessa nya prenumeranter som blev betalande kunder får du data som du kan ställa mot de kostnader du hade för aktiviteten. På så vis kan du räkna fram ROI.

Privatpersoner världen över går till sina jobb i syfte att få lön så att de kan betala sina räkningar. Går det att applicera ROI-modellen på det?

Ja, om vi säger att du arbetar fem dagar per vecka så får du två dagars frihet som belöning. Du får såklart även en lön men vi bortser från det just nu. Du ger upp din frihet i fem dagar, för att erhålla två dagar i frihet.

På ett år ger du upp din frihet i knappt 11 månader för att få 1 månad tillbaka. Det är en jättedålig affär, din return on investment leder till att du spenderar mer än vad du får tillbaka. Det blir konkurs för dig.

Pengar
Jag tog medvetet inte med pengar i appliceringen av ROI-modellen i stycket ovan. Jag vill visa på att det finns en viktigare sak i livet, nämligen frihet. Frihet kan inte köpas för pengar men du kan kan behålla din frihet genom att avstå från pengar.

Det första jag lärde mig som företagare var att mycket pengar varje månad är en illusion. Jag har flera gånger tidigare publicerat texter om konsultrollen samt skillnaderna mellan anställning och företagande. Jag har också helt kort berört vikten av att hålla kolla på kostnaderna i företaget.

Jag har dessutom försökt att visa på att 7000 kr per dag för en kompetent konsult är rent av billigt (jämfört med en välbetald kommunanställd). Till sist handlar det dock om att få tillräckligt med pengar för att hantera de utgifter som finns.

Frihet
Definitionen av frihet är högst subjektiv. Har du suttit i fängelse vet du vad frihet är. Har du som mål i livet att köpa massa saker kan frihet vara något som är värt att vänta på. Har du barn (som jag) är frihet samma sak som möjligheten att spendera tid med barnen. Den möjligheten kan åstadkommas med pengar, eller att du helt enkelt väljer bort vissa saker i ditt liv, som andra kan köpa för att de har mer pengar än vad du har.

En av de stora fördelarna med att vara egenföretagare är att jag själv kan bestämma vilken nivå av frihet jag vill ha i mitt liv. Jag kunde t.ex. gå hem ett par dagar före jul och återvända på trettondagsafton utan att fråga någon om ledigt. När jag gjorde det vann jag min frihet på bekostnad av mindre pengar i plånboken. Jag valde frihet framför pengar.

Lönen
Alla som arbetar får lön. Det är priset som arbetsgivaren får betala för att få ta del av dig och din kompetens. Det är inte någon slags välgörenhet, det är en marknad för arbete, en arbetsmarknad.

Jag som företagare jobbar på samma vis. Jag säljer min tid och min kompetens för att mina kunder ska ge mig pengar.