Verkstadsjobbs inverkan på totalekonomin

Auto repair shop

Vår kära familjebuss – Hjulius – har börjat uppvisa behov av underhåll. Höger bakfjäder behöver bytas, bromsarna fram likaså, en sensor behöver bytas och en service behöver ske. Allt detta kostar många tusenlappar för en person som helt saknar möjligheter att meka själv med bilen. Så frågan är, hur påverkas totalekonomin av att kostnadsposten bilverkstad ökas?

När 2018 nästan var slut publicerades en text om årets kostnader med familjebussen. När alla poster räknats samman landar milkostnaden på ca 33 kr per mil för ett års ägande och drift. Det är den posten som är intressant att titta närmare på i händelse av att en bilverkstad anlitas för att underhålla bilen.

För kalkylen begagnas webbtjänsten Bilkalkyl (bilkalkyl.be) där man matar in alla kostnader och automatiskt får ett resultat utslaget per mil. Det bästa är att göra totalkostnadskalkylen en gång per år eftersom ej realiserade kostnader kan råka utelämnas, om man gör uträkningen innan semesterresan eller när bensinpriset är extra lågt.

Hur påverkas årskostnaden av verkstadsjobb?

Prisförslaget för fjäderbyte som ligger på bordet är 3300 kr för material och arbete. Det har ställts mot behovet av att köpa en garagedomkraft som kan lyfta mer än 2 ton, att köpa en eller två pallbockar, att köpa hylsnyckelsats och även ställt mot riskerna som eget arbete medför. Det skulle kostar ungefär lika mycket att köpa alla verktyg, som att lämna bort jobbet till en bilverkstad.

Bilkalkylen säger att ett påslag för kostnadsposten bilverkstad om 3300 kr ger en kostnad per mil om 36 kr, istället för 33 kr. Det senare beloppet är dessutom utslaget på 1000 mils körning och eftersom vi har 2019 delvis framför oss kan vi dubblera antalet körda mil gör en mer rättvisande (och gynnsam) bilkalkyl: 31 kr per mil.

Fast sakta i backarna nu. Det är inte bara antalet körda mil som ska dubbleras. Alla kostnader ska dubbleras!

Med alla kostnadsposter dubblerade och bensinpriset satt till 15 kr/litern, kommer vi upp i en kostnad per mil om 37 kr. Det är inte långsökt att tro att ett byte av bromsar, tempsensor och en service ökar kostnaden per mil till mer än 40 kr.

Ponera att vi skulle gå med på en kostnad per mil om 40 kr. Det skulle innebära att pengarna ut varje månad skulle öka. 2018 snittade vi på 2700 kr per månad, där hälften utslaget på hela året var bensin.

En grov överslagsuträkning ger att månadskostnaden skulle stiga till 3333 kr för 2019 om vi investerade 10,000 kr i underhåll och fick en snittkostnad på 40 kr.

Med 40 kr per mil kommer dessutom tankarna på vad det skulle kosta att äga en bil som drar mindre mängd bensin per mil, som kanske har en lägre årsskatt mm.