Praktisk guide med trafikregler och bra tips för bilkörning i Los Angeles, Kalifornien

Guide för bilkörning i Los Angeles

En egen bil är det bästa färdmedlet när du ska upptäcka Los Angeles (LA) och städer/platser i närheten. Vägnätet är extremt väl utbyggt, det mesta i Los Angeles är byggt med bilen i fokus.

Att bilen är lika naturlig som rinnande vatten torde vara vida känt bland svenskar som reser till Los Angeles. Vad som kanske färre känner till är hur det faktiskt är att köra bil i Los Angeles och vilka trafikreglerna samt rekommendationerna för trafiken är.

Det ska dock inte vara förenat med ångest inför bilkörning i LA. Jämfört med hur hetsigt det kan vara i Sverige är LA (och Kalifornien) en dröm i jämförelse. Visst finns det stressade bilförare även i LA men överlag är det ett lugnare tempo i trafiken.

Denna unika och praktiskt inriktade guide är för dig med ”mer än lite” körvana från Sverige. Du behöver inte ha kört i en storstad innan du kör i Los Angeles, även om det underlättar att ha vanan inne med mycket trafik i höga hastigheter nära din egen bil och att inte alltid veta exakt vart du ska åka för att komma rätt.

LA är stort som Skåne

För dig som inte besökt Los Angeles tidigare: LA är ungefär lika stort som Skåne sett till ytan. Att färdas med bil från t.ex. Disneyland till Malibu innebär bilkörning i en timma om allt flyter på. Avståndet är ca 10 mil och det är bebyggt hela vägen. Det är svårt att föreställa sig hur långt det är, men som jämförelse är det 55 km från Södertälje till Arlanda.

Du behöver inte ett internationellt körkort

Du måste ha med dig ett svenskt körkort tillsammans med ditt pass. Du behöver inte ett internationellt körkort oavsett vad du kan läsa på nätet hemma.

På dmv.ca.gov kan du läsa att ”The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license”, samt att: ”the IDP is only a translation of information contained on a person’s foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California”.

Våren 2018 blev en kanadensare tillika Youtuber stoppad av en polis i Beverly Hills som (felaktigt) påstod att man måste ha ett körkort i USA för att få köra bil där. Att kanadensaren körde Lamborghini kanske bidrog till att han blev stoppad. Kolla klippet nedan om du vill se att det går att få rätt mot polisen bara man vill, även om man inte är medborgare i USA:

Bilen triumferar kollektivt resande

Om du vill se mycket av Los Angeles och inte åker på en gruppresa med busstransporter är det bilen som gäller. Det finns busslinjer, tåg och faktiskt även tunnelbana. Men det är parenteser i jämförelse med vad du kan få uppleva när du kör bil själv.

Planera för föreseningar pga mycket trafik

Kör du på frivägen en fredag eftermiddag kan det ta mycket lång tid att köra bara någon mil. Ska du till en konsert kan köerna från avfarten och fram till arenan vara massiv. Ta god tid på dig och planera in extra lång körtid i alla upplevelser. Kom ihåg att avstånd ofta uppges i tid snarare än avstånd, även om det såklart anges avstånd till en avfart från en friväg.

Konstant rusningstrafik

Du bör känna till att det i Los Angeles råder konstant rusningstrafik. Visst kommer du att finna sidogator och gator i villaområden där du är ensam eller tillsammans med väldigt få andra bilister.

Men i det stora hela, på de stora genomfartslederna, frivägarna och populära sträckor ska du räkna med mycket trafik i par med Stockholms-rusning. Undantaget är sent på nätterna, 03-05.

Läget på vägarna i Los Angeles

För dig med en generös dataplan för din smartphone finns det en mobilapp för iOS och Android med aktuell trafikinformation. Utgivare av informationen är Caltrans (). Appen heter Caltrans QuickMap.

Appen ger realtidsinformation om hastigheter på frivägarna, skärmdumpar från trafikkameror, stängning av filer, incidenter som involverar CHP (California Highway Patrol, polisen), bränder i närheten av vägarna mm.

Parkering i Los Angeles

Det finns gott om parkeringsplatser. Är det en stor parkering gör du gott i att kolla var du står. En målad siffra på marken för varje P-plats är bra för minnet och något att lyssna efter när de gör utrop på gallerior och event/arenor. OBS: Ibland ska du mata in parkeringsplatsens nummer när du betalar/köper biljett.

Kör du längs kusten finns det flera smala remsor mellan vägen och stranden för parkering. Där brukar det kosta en slant, antingen via automat eller att du betalar vid infarten (t.ex. vid piren i Santa Monica). Räkna med allt från 5 till 30 dollar (engångsavgifter) som betalas kontant eller med kreditkort.

Intill stora arenor för musik, kultur eller sport finns det inte sällan kombinationer av parkeringsplatser, parkeringshus och valet parking. Det senare är samma som du ser på filmer; du kör fram bilen, lämnar över nycklarna, får ett kort och bilen parkeras åt dig. Det är bekvämt men kan leda till långa väntetider när det är dags att hämta ut bilen. Glöm inte dricksen till personen som tar emot och lämnar åter din bil.

Lugnt och jämnt tempo i trafiken

Det första du kommer att märka när du tagit plats vid ratten är att trafikrytmen är jämnare i Los Angeles än i Sverige. Detta kan bero på att nästan alla bilar har automatisk växellåda, det blir inga stopp i rytmen för att växla. Boende i Los Angeles tenderar även att vara mer accepterande inför det oväntade, det måste de vara för att trafiken ska flyta bra. Här kan du se en point-of-view från Sunset Strip:

Om du är nybörjare när det kommer till bilkörning i Los Angeles rekommenderar vi att du börjar på stadsgator. Frivägarna kanske känns lockande men där är tempot högre och det är mer att hålla ordning på. Det senare beror på antalet filer, det är inte ovanligt att det är fyra, fem eller fler filer i samma riktning + filer som leder till en avfart (exit) och filer där samåkning krävs (car pool lane). De högre hastigheterna kan vara en jobbig utmaning till en början.

Trafikregler för bilkörning i LA

Det finns en PDF-fil att ladda ner från dmv.ca.gov som heter California Driver Handbook. Förslagsvis läser du den på flyget till USA eller innan du ens överväger bilkörning i Los Angeles.

Handboken är skriven på en engelska som alla med svensk grundskola klarar av. Det finns bilder och illustrationer för att ytterligare hjälpa dig förstå trafikregler och ömsesidigt beteende mellan bilister:
https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/pubs/hdbk/driver_handbook_toc (öppna länken i ny flik eller nytt fönster, ibland tar det väldigt lång tid att ladda DMV.ca.gov).

Olika typer av vägar att känna till

Stadsgatorna löper genom de olika städerna med mellan en och fem filer i vardera riktning. Beläggningen varierar mellan asfalt och betong. Hastigheter från 25 till 45 mph. Tänk på att städerna går i varandra med en bredare väg i väst-östlig riktning som enda avdelare. En GPS-navigator är guld värd för att hitta i Los Angeles.

Frivägarna är samma sak som interstates eller highways. Los Angeles har många av sina frivägar löpande på breda plattformar (5-10 meter ovanför hustaken) med 3-7 filer i vardera riktning. Beläggningen på frivägarna är genomgående betong. Påfart kallas för ”on-ramp” och avfart heter ”exit”. Hastigheter från 55 till 70 mph.

Är du osäker eller nybörjare ska du ligga i filerna till höger. Behärskar du bilen och trafiken är det dock smidigast att ligga en bit till vänster och köra i högre hastighet.

Trafikmängd på stadsgator

Biltrafiken på stadsgatorna är intensiv nästan oavsett tid på dygnet. Det brukar sägas att det råder konstant rusningstrafik i Los Angeles vilket förutom mellan 03 och 05 på morgonen stämmer bra, det är massor av bilar överallt hela tiden. Morgonköerna i svenska storstäder är ingenting jämfört med detta.

Trafikrytmen följer överlag hastigheten och du bör göra detsamma. Avstånden till framförvarande fordon är korta och det kan upplevas stressande till en början när bakomvarande ligger nära.

Filbyten sker nästan till 100% med stöd av blinkers och det är mycket ovanligt att en annan bilist försöker stänga en lucka mellan två bilar när en tredje vill in emellan. Generellt är det mer förlåtande i South Bay än runt Beverly Hills och Down Town men det varierar säkert.

Trafiken på frivägarna

Trafiken är oerhört intensiv på morgonen och eftermiddagarna, räkna med kilometerlånga köer i vardera riktning på sina håll, trots att det finns 5-7 filer. När det inte är rusningstid minskar antalet fordon med ökade hastigheter som följd.

Att köra på frivägar kräver att du har full koncentration påkopplad hela tiden. Det kan vara ganska skumpigt på det hårda underlaget och inte sällan oväntat tar det tvärstopp. Detta kan bero på att det hänt något flera miles längre fram eller att många bilister ska svänga av på samma avfart.

Flytta din bil närmare mitten för att passerar köerna. Det brukar sitta skyltar ovanför vägbanan med texten ”Thru traffic, merge left” vilket betyder att du ska byta fil till de åt vänster om du ska fortsätta rakt fram.

Samåkningsfil på frivägar

För det mesta finns det en Car Pool Lane längst till vänster på frivägarna. Där får du köra om ni är minst två personer i bilen (ibland krävs fler än två personer, hur många anges där filen startar). Kör inte där om du är ensam i bilen. Det kan bli kostsamt. Filbyte till eller från Car Pool Lane får ske när det inte är dubbel heldragen gul linje målad intill filen.

Köra ut på frivägar

Påfarterna (On-Ramp) är oftast en backe uppför, likt de i parkeringsgarage, för att komma i nivå med frivägen. Ibland sitter det en trafiksignal innan du kan köra vidare ut på frivägen. Följ signalen och ev. kompletterande skylt eftersom böterna här inte är leka med (ca 200 dollar om du bryter mot den här regeln). CHP, California Highway Patrol, finns alltid där du minst anar det.

Avfarterna (Exit) skyltas med avstånd i miles t.ex. Hawthorne 1 1/4 vilket syftar på att det är en mile och en fjärdedels mile kvar till avfarten. Flytta din bil till filerna till höger i god tid innan avfarten eller när trafiken tillåter det. Ska du inte ta avfarten, följ anvisningarna om ”Thru traffic – Merge left” vilket betyder att de som ska fortsätta köra på frivägen ska flytta sig till filerna längre åt vänster i färdriktningen.

Whatcha gonna do…

Du har förmodligen sett din beskärda del av hur amerikansk polis interagerar mot bilister som inte följer reglerna, som kör för fort, som försöker köra ifrån polisen eller de som kör påverkade. Ja visst är det dramatiserat till viss del men det ligger en sanning i att polisen i USA inte är lika förlåtande som i Sverige.

Om du blir stoppad

Om du blir invinkad (ovanligt) eller stoppad bakifrån (vanligt) ska du stanna försiktigt vid kanten av vägen eller där det passar bra. Ibland ropar polismannen i sin högtalare om att du ska köra vidare till närmsta exit. Ta inte för givet att du ska köra vidare bara för att du tycker det är olämpligt att stanna på t.ex. frivägen.

När du stannat; dra ner rutan och placera händerna på ratten. Passagerare fram bör hålla händerna väl synliga. Rota inte mellan stolarna eller på platser där polismannen inte kan se. Ta det lugnt och följ instruktionerna. Ska du ta något ur fickan eller handskfacket, fråga polisen om det är okej inte du börjar rota runt.

Du har kanske sett på YouTube om poliser som är ”trigger happy”. Det är inte på låtsas. Gör inget oväntat så kommer allt gå bra. Blir du arg och börjar bråka med polismannen kommer de att reagera…

Undvik att bli elektrifierad (tazed) eller skjuten(!) genom att göra exakt vad polisen ber dig om. Det spelar ingen roll om du anser dig ha rätt att agera på ett visst sätt. Polisen i Los Angeles är som sagt inte lika förlåtande som svensk trafikpolis.

Top 5 Ways To Get Pulled Over by the Cops

Vad gör polisen här?!

Jo, polisen svänger fram och tillbaka över frivägen för att markera att all trafik ska sakna ner. Det kan vara ett hinder längre fram, en olycka eller en pågående biljakt som gör att polisen vill sakta in trafikflödet. Kör inte förbi polisbilen.

Fler trafikregler att känna till

  • Right-of-Way: Högerregeln, används i LA precis som i Sverige och har samma betydelse: Trafik från höger har företräde.
  • Pedestrians: Gångare, visas mycket stor respekt på de flesta platser i LA. Gångare har företräde vid obevakade övergångsställen och det är aldrig fråga om att försöka köra framför gångare (varierar sannolikt mellan olika områden).
  • Belysning: Du behöver inte köra med halvljuslamporna tända på dagen. En detalj är att varselljusen (gula/orange) ofta sitter tillsammans med blinkers, så bara för att du ser en gul lampa betyder det inte alltid att bilen nära din ska svänga.
  • Tänk på att många bilmodeller har röda blinkers (ibland i kombination med bromsljusen) även om de orange-gula vi är vana med i Sverige syns lite här och där. En del äldre amerikanska bilar har vita blinkers fram.
  • Det är lagligt att köra mot rött och svänga höger (stopplikt innan du svänger ut). När du gör detta måste du se dig noga om efter gångare och framförallt ankommande trafik (från vänster eller korsande rakt framifrån). När du gör en ”right turn on red” måste du gasa hårt för att komma upp i rätt fart. Kör inte som en svensk dvs sväng ut och glöm bort var gaspedalen sitter…
  • På stadsgator: Undvik att köra i filen längst till höger. Där kan det stå parkerade bilar och särskilt i ljusreglerade korsningar kan det komma bilar från angränsande gator och sticka ut nosen. Ligg hellre i mittfilen eller längst till vänster.
  • Alla blinkande röda lampor betyder stopplikt innan du kör vidare. Fyrvägsstopp är mycket vanliga och där gäller regeln först in-först ut, och sällan ”störst går först” som man kanske kan tro. Amerikaner är generellt förlåtande i trafiken.

Lär dig mer om trafikvett och lokala vanor – Los Angeles Traffic Etiquette and Unique Customs

Lokala trafikregler

Med lokalamenas de trafikregler som inte alltid följer lagtexten men som ibland underlättar för medtrafikanterna. T.ex. det här med stoppskyltarna som sitter mest överallt. Dessa kan passeras rullande genom ett ”california stop” eller ”rolling stop” vilket i praktiken betyder blinka med bromsljusen…

Bromspedalen ska du dock helst låta bli när du kör på frivägarna. När en bil bromsar, bromsar nästa hårdare och så vidare bakåt. Det resulterar som oftast i att det tar tvärstopp utan synlig anledning annan än att någon bromsade längre fram. Räkna dock med sådant i närheten av flygplatserna och större arenor samt vid rusningstrafik.

För dig som inte kan/vill köra bil

Det finns Uber, Lyft och vanlig taxi samt buss. Stadsbussarna tar dig dit du vill med några byten. Räkna med sjukt mycket längre restider jämfört med bil. Det finns flera mobilappar som listar ankomst och avgångstider på olika stationer i Los Angeles-området. En sådan är Smart Ride App (ej testad).

Svensk press har publicerat några artiklar för dig som vill ta dig runt i Los Angeles utan bil:

Hyra bil i Los Angeles

Alla stora biluthyrningsfirmor finns representerade. Smidigast är att hämta bilen direkt på flygplatsen och lämna den där vid avresa. Vill du vara säker på att få bilmodellen du vill ha kan du boka hyrbilen från Sverige. Kolla noga försäkringsvillkoren och kraven vid uthämtning av nycklarna t.ex. deposit via kreditkort och vad det kostar om ni är fler som ska köra hyrbilen.

Du behöver inte hyra eller köra en SUV, tvärt emot vad en del föreställer sig är mest förekommande på vägarna i USA. Här i Los Angeles har SUV-trenden kommit och gått. Fast visst känns det tryggare att sitta lite högre upp. Vill du spara pengar på hyrbil, välj en mindre bil. Ska du ha med dig resväskor och åka långa sträckor, hur en större bil och då gärna en SUV eller crossover av modernare snitt.


Innehållet i bloggposten är baserad på egna upplevelser med bilkörning i Los Angeles sommaren 2010 och kompletterad sen dess med uppgifter från officiella källor samt med hjälp av boende i LA. Texten faktagranskades och uppdaterades hösten 2019.