Hur du enkelt kan byta halvljuslampa på Volvo V70 II

Att byta halvljuslampa på en modern bil som Volvo V70 kan vara mycket svårt, om du inte vet hur du ska göra vill säga. Här kan du lära dig hur du enkelt, utan verktyg, lossar strålkastaren för att komma åt att byta lampa på en extremt vanligt förekommande personbil på svenska vägar och garageuppfarter: Volvo V70 Fas 2.

  1. Öppna motorhuven
  2. Lokalisera två grå sprintar som sitter ca 1 dm in sett från fronten av bilen.
  3. Dra sprintarna rakt upp, de är ca 15 cm långa. Om de sitter hårt fast kan du bända upp dem med en mejsel.
  4. Ta tag om och dra strålkastarhuset framåt. Dra inte för hårt så att du skadar kontaktdonen för elen in. Du behöver inte lossa kontaktdonet om du är försiktig.
  5. Lossa på täckkåpan, två clips ovantill och bänd bort stålbågen som sitter in mot grillen till, stålbågen trycker täckkåpan mot strålkastarhuset.
  6. Dra loss lampan, dra loss kontakten på lampan, byt ut den trasiga lampan mot en ny.
  7. Sätt tillbaka alltid i omvänd ordning. Om du har problem med att lampan inte fastnar, ta bort kontakten, vänd lampan 180 grader och prova igen.
  8. När du trycker tillbaka strålkastarhuset sitter det en svart hane nära blinkersen som ska in i en grön hona.
  9. Tryck ner sprintarna igen. Om de inte vill gå ner, prova att rucka strålkastaren i längs- och sidled. Att sprinten inte går ner kan även bero på att du håller sprinten i lutning.

Så. Nu har du bytt halvljuslampa på din Volvo V70 utan att behöva betala hundralappar för att en bilverkstad ska göra jobbet åt dig.

Ovanstående utfört i mars 2019 på en Volvo V70 2.0 F av 2007 års modell.