TikTok-kortis: Återanvänd dina videos på Instagram Reels, YouTube Shorts etc.

TikTok icon on mobile phone

TikTok lägger som du kanske känner till på en vattenstämpel på alla videos. Den vattenstämpeln flyttar på sig och om du sparar ner en video så visas vattenstämpeln. Men det finns såklart en lösning på det lilla problemet. Välkomna SnapTik.app i din webbläsare. Gå till den TikTok-video du vill använda. Kopiera delningslänken. Klistra in på snaptik.app och ladda ner. Inom några sekunder har du videon i din dator eller mobil för vidare redigering och distribution.