Att planera ditt bloggande

Ett framgångsrikt bloggande förutsätter att du har en plan för hur ditt framtida författande ska te sig. Här är en lång artikel om en strategi för ditt bloggande.

Research
När du har en klar (nåja) bild av vad du ska skriva om kommer research-fasen. Om du inte vet vad andra skriver om, på vilket sätt och till vilka målgrupper kan det bli svårt att nå ut med ditt budskap. Ett annat ord för research är omvärldsanalys.

Jag har valt att läsa 10-20 bloggar utöver andra webbplatsers artiklar för att hänga med vad bloggosfären tar upp. Mitt mål är inte att kopiera andras framgång, utan snarare lyfta ämnen som känner att jag kan utveckla utifrån mina kunskaper. Exakt vilka målgrupper som min blogg vänder sig till är dock något som jag fortfarande funderar kring.

Strategi
När du väl har klart för dig vad du ska skriva om och på vilket sätt, kan du konsultera valfri litteratur om produktstrategier och leta upp vad som kallas för ”en produkts livscykel”. När du ska applicera den på ditt bloggande krävs det lite abstrakt tänkande och flera uppdelningar.

Jag har valt att se mitt bloggande som något föränderligt, i klartext: Jag har inga tydligt definierade gränser mellan introduktion, tillväxt, mognad, mättnad och nedgång. Den här uppdelningen är dock ett stöd för mig, när jag kan likna mitt skrivande med hur försäljning av en produkt fortlöper.

Introduktion
Introduktionen är tiden när bloggen behöver stöd. Här är det läge för att etablera kontakter med andra och därigenom skapa win-win-koncept för framtida framgångsrikt bloggande (läs: sökmotortrafik).

Tillväxt
Tillväxt är positivt men krävande. När du har en etablerad läsarskara måste du fortsätta att mata den med välskrivna och intressanta inlägg. Ett par dagars uppehåll utan notis kan räcka för att sänka din blogg ner till introduktionsfasen.

Mognad
Underbart att vara mogen. För att bli kallad omogen vill man ju inte. Mognadsfasen handlar om volym och förfining. Nu är det dags att krypa ännu längre ner i tratten, att finna sin nisch och att producera stora mängder inlägg om just det ämnet. Att gå på djupet utifrån tidigare inlägg är ett sätt att skapa volym

Mättnad
Antingen är du själv som blir mätt eller så tröttnar besökarna på att du aldrig förnyar dig. Du har kanske varit alltför upptagen med att författa inlägg så att du glömt bort vad jag skrev om ovan (research). Här är det viktigt att du tar tag i problemet direkt när det dyker upp (eller ner om du kollar på besökarantalet). Tips för att ta dig ur mättnadsstadiet är att starta en ny blogg eller bredda ditt kategoriutbud. Tänk på biltillverkare som successivt fasar ut äldre modeller och inför nya, utan att det skapas tomrum precis när övergången sker.

Nedgångsfasen
Här finner vi bloggar och webbplatser som på grund av flera faktorer inte längre attraherar en stor läsar- eller besökskrets. Det kan handla om att man misslyckades med att introducera nya saker under mättnadsfasen. Man kanske blundade för problemen och hoppades att det bara var en tillfällig svacka.

Nedgångsfasen är en realitet. Den går att motverka och fördröja men förr eller senare kommer den. Är det t.ex. fortfarande någon som köper en mobiltelefon som inte låter användaren surfa på internet, spela olagligt nedladdad musik, fotografera frukosten eller flasha på krogen med? Du förstår säkert vad jag menar.

Sammanfattning
Produktlivscykeln är en abstrakt modell för hur du kan se på ditt eget bloggande. Modellen kan brytas ner till så få som tre till fem inlägg, där du inleder med att introducera läsaren på ämnet och därefter publicerar bit för bit, snarare än att ge läsaren all information på en gång. Kanske som jag borde ha gjort med det här inlägget istället för att ösa ur mig allting på en gång.