Autenticitet är nyckelordet

På söndagen lyssnade jag min vana trogen till Sveriges Radio P1 och utan att veta det innan, snubblade mina öron över det magiska ordet ”autenticitet”. Det var i programmet Kino som de menade att sökandet efter ”autenticitet” var något som präglade flera filmer på Göteborgs filmfestival.

Att på ett smart sätt blanda fiktion och verklighet är nutidens melodi för filmmakare. Samma synsätt kan på ett abstrakt plan appliceras på bloggosfären. Vem avsändaren är spelar i bland större roll än det faktiska innehållet, ett faktum för all form av media.

Diskussionen om bloggosfärens makt fortsätter oförtrutet även om jag tycker mig skönja en nyansering, där samtalet går från anklagande till en öppen famn för okunniga.

Varför jag bloggar om autenticitet

  1. För det första ett IRL-projekt om bl.a. kundrelationer.
  2. För det andra ett webbprojekt som jag hoppas ska bära mer frukt i framtiden.
  3. En bok där det står skrivet att ”nyckeln för att nå fram och slå igenom är autenticitet”.

Autenticitet
En koll i Svenska Akademins ordbok gör gällande att egenskap(en) att vara autentisk handlar om äkthet och tillförlitlighet. Det är viktigt att inte ljuga, att inte överdriva och att inte aktivt söka manipulera den du försöker nå. Notera att föregående mening är en subjektiv tolkning av vad språkpoliserna i Svenska Akademin anser att ordet autenticitet betyder.

IRL-föreläsning
Det blir premiär för mig när jag om ett par veckor gör en föreläsning om kundrelationer och betydelsen av nätverkande för ens företagande. Vad jag kan säga redan nu är att autenticitet är extra viktigt här eftersom jag räknar med att få tala till både skeptiska och selektiva öron.

Det ”korta” webbprojektet & relationer
Tvärt emot vad jag förespråkar om vikten av att bygga stabila kundrelationer över lång tid, kom det här webbprojektet att på mindre än en arbetsvecka gå från kontakt, till genomförande och vidare till avslut.

Andra former av relationer uppstår tack var det oväntade. Din hjärna är inställd på att hitta personer som du ser en framtid med. Det var så det gick till när jag bjöd in Kal Ström från Dagensskiva till vår lunch nu på torsdag. Det var återigen Christan Rudolf som tipsade mig och ett par minuter senare hade jag Kal Ström på Skype. Det visade sig att Kal med vänner också brukar träffas ibland. Jag ser redan fram mot Hungry Bloggers Gathering Mars 2009.

Relationer tar som bekant olika lång tid att bygga upp. En del relationer kommer ur flera års kontakter, kanske på andra plan än där du verkar idag. Tidigare arbetsgivare, släktingar och vänners vänner är troliga plattformar från vilka du får uppdrag i framtiden. För mig har det i alla relationer alltid varit viktigt att bibehålla en mått av uppriktighet.

Min fru skäller på mig när jag målar ut mina tillkortakommanden inför en uppdragsgivare. Hon har rätt i att det inte alltid är till gagn för mig själv att fokusera mer på vad jag inte kan, snarare än att lyfta fram vad jag faktiskt kan leverera. Men detta är i samklang med hur jag ser på relationer; att vara uppriktig, att hålla sig till sanningen och vad som är relevant.

Boken Unga & Tunga
Bortsett från ett par stavfel bl.a. av nyckelordet ”autenticitet” är boken, av Karl Hermansson, ett stycke smart förpackad statistik. Jag kan inte låta bli att tycka om boken, särskilt med tanke på vad som sägs i början:

Det här en bok om reklam. Främst den som riktar sig till dom som fortfarande inte riktigt vet vad som ska av sina liv. Det är en del statistik och ett och annat citat. Allt är föredömligt statistiskt osäkert. Det mesta är skrivet på magkänsla.