Ett återkommande samtalsämne i min vänskapskrets är det språkliga förfallet som präglar stora delar av vårt vardagliga samhälle. Vid våra samtal brukar jag alltid få agera representant för den digitala världens språkliga brister, sannolikt som en biprodukt av min internetnärvaro.

En av mina favoritböcker är Svenska skrivregler, av Svenska språknämnden. Boken innehåller “rekommendationer för hur man skriver och utformar texter”. En annan bok som jag återkommande tar fram ur bokhyllan är Publication Manual of the American Psychological Association, även kallad APA-manualen. Med dessa båda böcker sitter jag på en uppsjö information om och rekommendationer för språklig korrekthet.

Hur omsätta teori i praktik?
Det spelar ingen roll hur många böcker jag har om skrivregler, om jag inte kan leverera en text som är innehållsrik och språkligt korrekt. Därför är mitt mål alltid att låta mina texter passera genom en uppsättning kontrollstationer innan publicering:

  1. Första stationen handlar om att se till inläggets “röda tråd”. Går det att urskilja ett sammanhang och en väg genom denna? Här har jag hjälp av personer i min närhet som fler än en gång bett mig förtydliga, byta plats på styckena eller att skriva om hela inlägg.
  2. Station nummer två handlar om att se till så att eventuella länkar, bilder eller videoklipp visas och fungerar. Det här tror jag är något som de flesta kontrollerar innan publicering, för det finns inget värre än ett inlägg där t.ex. en länk till fördjupning av ett ämne är en död länk.
  3. Den tredje och sista stationen besöker jag när inlägget är publicerat. För om jag har suttit med ett inlägg ett tag tenderar blicken att missa stavfel och konstig meningsbyggnad. Den röda tråden som jag såg tydligt innan kan vara bruten och jag måste redigera inlägget igen.

Varför språklig korrekthet?
Är det ofta som du ser stavfel i dags- eller veckopressen? Hur ofta stavas det fel i en reklamkampanj? Hur många affärsavtal finns det med tvetydiga formuleringar? Svaret på frågan om varför ditt språkbruk räknas stavas: Förtroende.

Förtroende är något som du förtjänar genom att uppvisa ett konsekvent beteende, ett ärligt beteende och ett rakt igenom korrekt språkbruk. Jag erkänner att jag inte är ett bra exempel på det senare och min blogg är troligen fylld med språkliga misstag. Men det viktigaste du kan göra är att erkänna det för dig själv och arbeta för en förbättring.

Genom att publicera texter som följer vedertagna rekommendationer för hur texter ska utformas, kommer ditt innehåll att vara i fokus mer än din stavning. Om du publicerar en text fylld med fel kommer läsaren att hänga upp sig på felen och riskera att missa vad du egentligen vill säga med texten. Det är dock sant att det finns skribenter vars texter inte alltid är språkmässigt fullkomliga och där innehållet når ut till läsarna utan att de senare hängt upp sig på språkbristerna.