5 frågor + 5 x feedback – främja ett Growth Mindset.

Främja Growth Mindset

En person som har ett growth mindset lever med föreställningen att ”vis av erfarenhet” inbegriper både framgång och misslyckande. Genom prövning och utsatthet, genom ansträngning och självanalys bygger den personen en allt starkare erfarenhet. En till positiv effekt är att det stärker en persons självförmåga (Self-efficacy).

Personen med ett growth mindset, till skillnad från den med ett fixed mindset, har inställningen att var och ens förmåga kan tränas upp. Vi föds inte med statiska förutsättningar, något som tioåriga grundskola är ett vittnesbörd om. Bara för att vi tar examen slutar vi inte att lära nytt. Detsamma gäller tankesätt och förhållningssätt gentemot både vår egen och andras förmåga, nu och senare.

Föreställ dig en person, mig, som började sitt yrkesliv med att ibland använda meningen ”jag vet inte” och hur det utvecklades till en person som istället använde meningen ”jag vet inte, nu tar jag reda på det”. Att mötas av en utmaning, ett problem eller en potentiell källa till obehag och bemöta det med tanken ”jag vet inte” är att ägna sig åt självbedrägeri. Du lurar dig själv att du inte klarar mer, bara för att du inte vet hur något ska göras. När du var liten visste du inte hur man tar på sig strumpor. Dina päron hjälpte dig ibland, de visade hur man gör och sen fick du försöka själv. Går du fortfarande barfota som vuxen?

Du som återkommande möter utmaningar eller möjligheter till nya upplevelser och har som standardsvar; ”jag vet inte, nej eller nja, jag ska sortera strumpor i bokstavsordning hela helgen” – du kommer ganska snabbt att upptäcka att få fortsätter att bjuda in dig. Det leder sen till att du börjar fundera på om vad du har nu, är allt du kommer att få i livet? Repetetivt undvikande kallas negativ förstärkning, för dig som vill googla.

Det ligger till så här: Det ena ger det andra, du måste utsätta dig för det obekväma i att direkt, under tiden och efteråt inte kunna kontrollera huruvida du lyckas och/eller mår bra av den nya upplevelsen.

Ovanstående är skrivet utifrån du- och jag-perspektivet. På andra sidan diket finns det människor i ditt nätverk. Det kan vara en chef eller en kollega, en vän eller granne. Det är personer som kommer att be dig att göra saker som du är expert på men också saker som kräver mer av dig.

Föreställ dig att du har rösten hos en chef eller en arbetsgivare. Det är till dig jag skriver nu, du som har medarbetare som du vill se växa. Du vill att dina medarbetare ska stärkas i sig själva och sin professionella roll. Nedan finns fem frågor och fem sätt att ge feedback. Dessa 5+5 är framtagna av mig (med inspiration från andra källor, se referens längst ner), fd egenföretagare och numer anställd, med över 20 års arbetsliverfarenhet bakom mig. Det här är frågor jag gärna ser riktas mot mig. Det är även helt okej feedback till mig. Så nu kör vi:

Du som iom ditt yrke eller genom företagande är satt att ställa frågor till en anställd eller klient; här kommer fem frågor som du kan ställa i syfte att stärka ett growth mindset:

  1. Vad lärde du dig från dagens utmaning?
  2. Vilka steg tog du för att lösa dagens utmaning?
  3. Vilka är några strategier som du använde eller hade kunna använda för att lösa dagens utmaning?
  4. Vad var din källa till att pusha vidare även när du stötte på motstånd i att lösa dagens utmaning?
  5. Vilka lärdomar tar du med dig från din egen insats i arbetet med att lösa dagens utmaning?

Relaterat till de ovanstående fem frågorna är att leverera feedback. Härinunder kommer fem exempel på feedback som kan vridas till att framstå från frågor. Det senare för att öppna upp för ett samtal.

– Det här kommer att bli en utmaning att lära sig, men jag är övertygad om att du kommer att bemästra (även) detta.

– Du har inte kommit i mål riktigt än, men jag är övertygad om att du kommer att nå hela vägen fram om du fortsätter försöka.

– Jag uppskattar verkligen dina ansträngningar idag.

– Det är helt okej att chansa eller ta en risk ibland, det är så vi lär oss.

– Att bli bättre tar lång tid men jag ser dina ansträningar och dina framsteg.

Du som är satt att ställa frågorna och leverera feedback behöver ovanpå exemplena i den här texten även träning i att vara en god lyssnare. Det är ett ämne för en annan text men en approach är att inte döma, att inte förminska eller förringa en medarbetares berättande. En del av oss har dessutom en tendens att komma med lösningar på utmaningar och problem som andra har. Vi vill så gärna hjälpa till men det kan träffa fel om den som berättar inte alls söker direkt svar utan istället vill fortsätta dialogen om hur de kan utveckla sina tankesätt.


Inspiration till ovanstående kom ur läsning av boken Mindset: The New Psychology of Success, författad av Carol S. Dweck.