Därför kostar GLC 63 S över en miljon kronor

Därför kostar Mercedes-AMG GLC 63 S över 1,000,000 kr

4) Glädje i Mercedes-AMG GLC 63 S

Blotta tanken på att den här besten till bil står i ditt garage räcker för att framkalla lycka inombords. Vetskapen om vad som väntar efter en lång arbetsvecka kan öka arbetsmoralen. För arbeta, det behöver du göra för att ha råd med den här bilen.

Som redan nämnt i punkt 3 (uppmärksamhet) kan du med den här bilen ge dig och andra glädje. Bjud på vad du har och se andra glädjas. Du minns väl själv hur det var innan du hade råd (om du inte är en välkammande unge som lever på gamla pengar), att du så gärna ville få åka med. Att dela bilen med andra minskar dessutom risken för att du hittar konstiga repor på bilen en dag…

Fast den sanna glädjen är för dig och dig allena. När du en sommarkvällen kör forcerat på en kurvig väg mot solnedgången. Eller en tidig morgon på vägar tomma på trafik. Det är du och rådjuren i dikeskanten. Glädje.