Själv-bevarelse, allt vi gör att för att bevara det vi har eller upplever oss ha idag. Kontroll över nuet och en önskan om kontroll över vad som möter oss i form av utmaningar i framtiden: Att vi ska ha alla verktygen som behövs för att övervinna utmaningarna. Att vi ska göra vad vi kan nu, inför en okänd framtid, för att bemästra det okända när det kommer till oss, vad det än må vara.

Självbevarelsedriften är stark inom oss själva. Den färgar alla beslut vi gör, från känslan av trygghet genom att vi varje kväll låser ytterdörren. Vi tar på oss strumpor på morgonen för att vi inte vill känna kylan från golvet möta våra fotsulor. Vi ställer oss inte mitt i gatan bara för att vi kan, vi har en självbevarelsedrift inom oss som motpol till det hämningslösa levernet (och för att det ont att bli påkörd).

Men eftersom vi har en stark självbevarelsedrift leder det till att vi gång på gång lever nu för en ideal framtid som vi aldrig kommer att uppleva. 

Läs mer