Använda shortcode i ditt WordPress-tema

Hur du gör för att använda shortcodes i ditt WordPress-tema. Shortcodes är en funktion i WordPress för att skapa ett makro t.ex. för att visa en funktion skapad av ett plugin. Utvecklare av WordPress-plugin kan dra nytta av Shortcode API:et i syfte att förenkla användningen av ett tillägg. Du kan lägga till en shortcode i […]

Att se konversationen utan att delta

När jag för en tid sen slutade använda Twitter gjorde jag det för att prova ett nytt perspektiv. Hur resonerar man som icke-användare av dessa tjänster och hur gottgör man sig innehållet utan att ha tillgång till tjänsterna? Ett konto på Twitter i mitt namn fanns kvar fast utan massor av personer att följa. Så […]

Hantera konversation

Tankar och tips om hur du hanterar konversationer som uppstår inom social media.