Scenariot är att det finns tre bloggar som alla ligger på subdomäner till en stor e-butik, där den senare inte kör WordPress. Målet är att foga samman bloggarna i en enda WordPress Multisite. Men hur löser jag problemet med att huvuddomänen inte kör WordPress och därmed inte kan utgöra nätverkets huvud?

Domänen jag arbetar med för det här beskrivande blogginlägget är fotpall.se och under den moderdomänen har jag skapat en underkatalog där jag installerat WordPress, för att simulera att fotpall.se kör ett annat CMS.

Underkatalogens namn har jag matchat mot en subdomän under fotpall.se där målet är att besökare ska besöka subdomän.fotpall.se fast än WP egentligen ligger i fotpall.se/underkatalog/.

Subdomänen skapar jag under menyvalet Webbplatser i cPanel hos City Network (klicka på Lägg till, under listan med dina domäner, och välj subdomän).

  • Jag skapar ett nätverk (Multisite MU) och på http://www.fotpall.se/inredning/wp-admin/network/plugins.php aktiverade jag tillägget (för nätverk).
  • Jag kopierar filen sunset.php till wp-content (filen finns i tilläggets mapp) och lägger till define( ‘SUNRISE’, ‘on’ ); i wp-config (på raden ovanför require_once(ABSPATH . ‘wp-settings.php’)).

Det fungerade inte. När jag gjort ovanstående så får jag meddelandet “Warning! This plugin will only work if WordPress is installed in the root directory of your webserver. It is currently installed in ’/inredning/’.”

Kan det möjligen lösas genom att redigera index.php och “lura” tillägget att WordPress finns i sitt root directory?

  • Jag redigerar index.php och under /** Loads the WordPress Environment and Template */ redigerar jag require(‘./wp-blog-header.php’); så att det istället står
    require(‘./inredning/wp-blog-header.php’);

Ingen skillnad :(

Vad har jag missat? Finns det en annan lösning?

Jag fick hjälp med ovanstående genom att läsa: http://sulo.se/2010/06/18/wordpress-3-0-med-multi-site-domain-mapping/