Tvåbarnsfar. Sug på det. Två-barns-far. Två barn som jag är pappa till. En fantastisk upplevelse och så här ett halvår efter födseln, något som påverkat mig närapå lika mycket som när jag blev pappa för första gången.

Uppdatering 10 februari 2017: Nu för tiden är jag trebarnsfar och med lite tur snart fyrbarnsfar.

Samtidigt som vi fått mer att hålla reda på hemmavid har mitt eget intresse för hemmaföräldrarollen stärkts. Min fru säger att det märks tydligt hur jag förändrats och jag känner det själv också. Saker som förr tog upp mycket engagemang är blasé i jämförelse med vad jag nu intresserar mig för: Föräldrars rätt att själva välja hur deras barn växer upp.

Jag och min fru har gjort flera val i våra liv som bygger på tanken om att vi som föräldrar vet bäst. Ingen pedagog, ingen politiker eller Twitter-tyckare vet egentligen vad som är bäst för våra barn (ni känner oss inte, ni behandlar oss som siffror). Nuvarande sjukvårdsministern Gabriel Wikströms förslag om obligatorisk förskola från tre års ålder är direkt stötande. Jag ser tydliga paralleller med Nordkorea. Ett sjukt förslag vars följdverkningar blev synliga i förra höstens rödgröna budget: Slopandet av vårdnadsbidraget i syfte att tvinga föräldrar att ge upp.

Tvåbarnsföräldrarollen har för oss inneburit mer pusslande när min fru ska ta hand om två barn samtidigt som jag ska driva mitt företag. Tack och lov fann vi under hösten en modell där det nästan alltid ges utrymme för vila, skulle en av oss ha haft en dålig natt (vi har varsitt barn om nätterna). Återigen, vi har gjort en del val…som ger oss mindre mängd pengar och i gengäld mycket mer tid med barnen.

Vi är vänner av friheten att bestämma själva. Tyvärr så har de socialistiska krafterna i Sverige tagit ett strupgrepp om föräldrar som väljer att inte placera sina barn i förskolan vid tidig ålder. Vi som vill vara hemma med våra barn, även om det får ekonomiska konsekvenser. Vi hemmaföräldrar för en ojämn kamp mot högavlönade politiker och LO-lobbyister som ser det som sin plikt att motverka det fria valet.

Om du är hemmaförälder vill jag tipsa om ett nätverk: Hemmaföräldrars nätverk, som funnits sen 2001 och som på Facebook samlat fler än 1,500 medlemmar. Jag gick med för att jag brinner för frågan om det fria valet.