Inlägg

Björn Sennbrink Digital Marknadsförare

En digital marknadsförare med strategiskt och operativt ansvar kan arbeta med flera olika saker. Det är faktiskt en fördel att arbeta med flera saker. För att kunna arbeta effektivt (mer jobb per krona i lön) krävs ett brett mandat inom företaget. Att avgränsa en digital marknadsförare kan på sikt leda till onödiga utgifter.

All marknadsföring är digital, sägs det. Det stämmer inte. Visst, mycket av arbetet som sker rent operativt utföras med digital tjänster: Ordbehandlare, grafikprogram, analystjänster, layoutprogram osv.

Fast marknadsföring är även analog i den meningen att den digital marknadsföraren måste samverka och koordinera med sina kollegor.

Att bara sitta vid datorn och producera samt publicera fungerar så länge du vet vad som ska göras.

Och även om du vet vad som ska göras kommer stunder när du måste förändra något i processen.

Eller kasta en produktion i papperskorgen.

Läs mer