Inlägg

Vår kära familjebuss – Hjulius – har börjat uppvisa behov av underhåll. Höger bakfjäder behöver bytas, bromsarna fram likaså, en sensor behöver bytas och en service behöver ske. Allt detta kostar många tusenlappar för en person som helt saknar möjligheter att meka själv med bilen. Så frågan är, hur påverkas totalekonomin av att kostnadsposten bilverkstad ökas?

När 2018 nästan var slut publicerades en text om årets kostnader med familjebussen. När alla poster räknats samman landar milkostnaden på ca 33 kr per mil för ett års ägande och drift. Det är den posten som är intressant att titta närmare på i händelse av att en bilverkstad anlitas för att underhålla bilen.

Läs mer

En av de mest lästa texterna på SUVTEST under 2018 är den om vilken som är det bästa köpet. Den långa texten listar allt du behöver tänka på när du ska köpa en ny eller begagnad SUV. Fast egentligen kan det förarbetet göras för vilken bil som helst, vilket du kan läsa om på CarTestr idag:

Årskostnaden för ägande och drift av VW-bussen låg under 2018 på 33 kr per mil. Att lämna bort bilen på en bilverkstad för att byta och serva bilen gör att milkostnaden kommer att öka till ca 40 kr per mil (två års ägande, 2000 mil).

För att se hur ett byte av bil skulle påverka milkostnaden har webbtjänsten Bilkalkyl använts. Den visar att bara en minskning av förbrukningen, från 1,3 till en liter per mil, skulle sänka milkostnaden från 33 till 29 kr.

Läs mer

Det blev mindre än 1000 mil första året med Hjulius. Bilförsäkringen hade den begränsningen (högst 1000 mil/år) i antal körda mil så de sista veckorna innan månadsskiftet oktober/november kontrollerades mätarställningen ofta.

Eftersom vi inte körde värst mycket med vår förra bil (innan vi köpte vår familjebuss) bestämde vi 1000 mil/år som begränsning. Det har fungerat bra som en morot under året, att inte köra så mycket mer än nödvändigt.

Vi har dessutom under flera år fört en detaljerad hushållsbudget. Det har gjort att vi kunnat förutse kostnader kommande år och så även nu med Hjulius. När året närmar sig sitt slut har vi en mycket bra koll på alla kostnader och kan sätta en budget inför 2019.

Vår familjebuss har under ett år kostat:

  • Försäkring: 3452 kr
  • Fordonsskatt: 4782 kr
  • Besiktning: 499 kr
  • Bilverkstad: ca 4600 kr (ljuddämpare, bromsslang och två däckskiften)
  • Olja/vätskor: ca 1000 kr
  • Bensin: ca 18000 kr

Totalt rör det sig om ca 33 000 kr som spenderats på bilens drift och underhåll under 2018. Bensinkostnaden svarar för lite mer än hälften. En bil som drar mindre hade varit trevligt. Samtidigt är fordonsskatten högre för dieseldrivna VW Caravelle. En mer detaljerad kalkyl måste till innan ett beslut kan tas om ett ev. byte av familjebuss.

De poster som inte finns med i listan ovan är inköpspriset utslaget på tid för ägande (ca 3250 kr/månad) och indirekt kostnad för värdefall. Vi har för enkelhetens skull utlämnat dessa två poster i vår budget. Bilen är redan köpt kontant och värdefallet realiseras först vid försäljning. Det senare är även svårt att förutsäga på en såpass gammal bil där helhetsskicket kan vara mer avgörande än antalet körda mil.

Kostnad per mil?

Vi körde lite mindre än 1000 mil första året. Alla uträkningar bygger dock på 1000 mils körning. Det ger en lite mer gynnsam kalkyl, samtidigt är det viktigt att vi är medvetna om att verklighetens kostnader är något högre.

Kostnad per mil: 33 kr.

Kostnad per månad?

Hur mycket pengar som ska ut ur hushållskassan varje månad för att spenderas på bilen är också relevant. Det är lätt att räkna på snitt per mil men att faktiskt se pengar försvinna är mer på riktigt så att säga.

Kostnad per månad: 2700 kr.

Framtida kostnadsbild

Vi kalkylerar inför 2019 med en totalkostnad liknande den för 2018. Underhållsbehov finns och vi räknar med att köra ungefär samma sträcka. Bensinpriset kan dock gå upp och ev. investerar vi i nya sommardäck till våren.


Fortsätt läsa inom Ekonomi: