Inlägg

Äktenskapsförord

När det oväntade inträffar. När det oönskade inträffar och allt ställs på din spets och muntliga överenskommelser blir vatten värda. Det är då du kan tacka dig själv för att du har alla juridiska dokument i bankfacket. Fortsätt läsa om en situation där ett äktenskapsförord kan stötta alla inblandade genom en jobbig process.

Nyligen hände en sak som jag vet kommer att påverka människor nära mig. En person dog. Han lämnade ingen fru efter sig men fem barn. Nu pågår en process där avslut ska ske, ägodelar ska delas upp, testamente ska bestämma vem som går vad osv.

Jag känner till alla inblandade och skulle tro att alla som påverkas kommer att kunna lösa allt sinsemellan, men det bygger på att det finns en vilja att behålla relationer långsiktigt, eftersom kortsiktigt handlade såsom att öppna upp för tolkning av ett testamente kan skapa problem, oro och konflikter. Det vill ingen.

Läs mer