Idag fick jag brevet jag väntat på från Bolagsverket, med mitt nya registreringsbevis för min firma. Jag hade ansökt om namnbyte och uppdatering av verksamhetsbeskrivningen.

Jag hade funderat på namnbyte i flera månader innan jag gjorde slag i saken för någon vecka sedan. Jag hade länge tyckt att “konsult” lät dyrt och att det varit intentsägande för vilka tjänster som jag sålt. Jag valde konsult i firmanamnet 2007 för att jag initialt hade en sådan bredd på mina tjänster. Idag vet jag mer om vad mina kunder efterfrågar och jag har bättre koll på vad mina tjänster tillför för slags nytta.

Sennbrink Kommunikation är det nya namnet och verksamhetsbeskrivningen är:

Företaget ska bedriva produktion av och rådgivning om digitala plattformar såsom webbplatser, e-butiker, och andra internetbaserade plattformar för kommunikation, marknadsföring och försäljning av varor och tjänster. Utbildning och rådgivning om digital utveckling och kommunikations- och relationsstärkande åtgärder samt därmed förenlig verksamhet.

Företagets webbplatsadress är i fortsättningen http://sennbrink.se/ och sennbrinkonsult.se går i graven (men jag behåller den så att ingen domänpundare snappar den).