Så blir du ditt bästa jag och hjälper andra på köpet.

Så blir du ditt bästa jag

Du kan bli ditt bästa jag. Du kan bli det bästa jag som hjälper dig själv. Du kan dessutom bli det bästa jag som hjälper andra.

1 – Du är bra på flera saker: Du kanske är duktig på att skriva, bygga, måla, arrangera fester. Vi har alla något inom oss som vi är bra på. Det gäller bara att testa sig fram. När du funnit vad du är bra på och testat flera varianter av det är det dags att dela med dig av det. Du kan sälja vad du är bra på eller ge bort det gratis utan krav eller önskemål om återgäldande.

  • För att om du inte delar med dig av vad du är så bra på kommer det att dö med dig. Du blir ditt bästa jag inom vad du är bra på när du injicerar det i andra, så att vad du är bra på kan bli till något nytt inom andra.

2 – Du ska se på din tillvaro ur ett vidare perspektiv: Du kan konstatera att världen är såsom du uppfattar den. Men det betyder inte per automatik att världen inte går att förändra. Allt börjar med dig själv och vad du gör varje dag.

  • Förändra något i din tillvaro; en tanke, ett beteende och din inställning till något. Vips! Du har förändrat världen och om din förändring har noterats av andra har du dessutom aktivt bidragit till att förändra världen för andra människor.

3 – Du ska repetera det du du siktar på att bli bäst inom: Ingen maratonvinnare blev det för att de funderat på att springa en runda en gång. Ingen snickare blev bäst för att han eller hon köpte ett verktygsbälte och slog i några spikar.

  • Vill du lägga dig i graven och bli ihågkommen som en halvmessyr eller har du högre ambitioner i livet? Du sätter upp ett mål och arbetar dig bakåt, identifierar delmålen som syftar till att leda vid framåt, mot målet, som du började med att definiera. När du nått målet kan du omsätta det i aktivitet som hjälper andra, bli en lärare eller mentor.

4 – Du ska offra belöning nu för att få något annat senare: En bok om självdisciplin sa att den som vill pusha sig mot de egna gränserna måste öva på att avstå kortsiktiga belöningar.

  • När du är i färd med att testa dina mentala gränser kan du inte tillåta dig själv att glida in på TikTok. Du måste pusha till utmattning och sen vila. När du återfått medvetandet fortsätter du att pusha. Detta gäller allt du företar dig och som kommer till dig. Sluta inte bara för att du inte får en belöning direkt. När du funnit en stabilitet i att tänja på gränserna för vad du nu känner till att du klarar av, har en modell för återhämtning och genom repetition upprätthåller stabiliteten, då kan du dela med dig av den metoden till andra. Skriva en bok om det exempelvis. Eller en bloggpost.