Ett superkort videoklipp som illustrerar hur LED-lamporna i fronten på Mercedes-Benz GLC skiftar från blått till vitt när bilen låses upp.