Läxhjälp är dubbel vinst


Skattereduktionen för läxhjälp ska slopas, förutsatt att SVMP-regeringens budget för 2015 klubbas i sin helhet. Det är beklämmande att se en regering som så tydligt sätter ideologiska principer före medborgarnas frihet att välja. Läxhjälp-debatten omgärdas dessutom av lösa argument t.ex. att det bara är de allra rikaste som har råd att ge sina barn tjänsten. Idag spinner jag vidare på ämnet läxhjälp:

Jag är inte bara företagare, jag är även pappa och mina döttrar kommer en dag i framtiden att börja skolan. Jag vet inte hur skolan ser ut då men jag kan anta att den är i mycket som idag. Om det då finns möjlighet för mig att dra nytt av en tjänst som hjälper mina barn med läxorna tror jag att det kommer att leda till en dubbel vinst: En vinst för oss som familj och en vinst för samhället i stort.

Familjeperspektivet
Föräldrar som inte kan själva eller som inte hinner med tror jag är köparen av tjänsten som hjälper barn och ungdomar att lyckas bättre i skolan. Det här handlar inte om klass eller vilka som har råd eller inte. Det handlar om prioriteringar och om en önskan om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ens barn. Om du tycker att det är dyrt, gör en hushållsbudget och få koll på var dina pengar går varje månad.

Samhällsperspektivet
Ett barn eller en ungdom som växer upp med mer än godkända betyg i skolan är en samhällsekonomisk vinst. Att dra undan mattan på de tjänsteleverantörer som skapar förutsättningarna, med ursäkten att skolan ska erbjuda det (utan att det presenterats en plan för hur det ska gå till) är inte att ta ansvar för Sverige. När det här publiceras är det fortfarande inte klart om SVMP-regeringens budgetförslag klubbas eller om Sveriges framtida ser annorlunda ut.