Jag har varit med om tre st trafikolyckor de senaste 20 åren. Första gången som passagerare och de andra två gångerna som förare. En gång var det mitt eget fel och jag tror inte att repetition av några körkortsfrågor skulle ha hjälp mig den gången. Den var snorhalt och första bilen som kom till platsen var bärgningsbilen, som varit ute konstant det dygnet.

Alla vi som kör bil vet vilken bra körkortsutbildning som vi har i Sverige. Iallafall vi som tagit körkort de senaste 20 åren eller så (shit vad gammal jag är). Äldre körkortsinnehavare har kanske inte fått samma goda utbildning som jag och många med mig fick.

Idag med internet som en del av infrastrukturen i samhället, lika naturligt i städerna åtminstone som rinnande vatten ur kranen, så finns det alla möjligheter i världen att genom riktade insatser stärka trafikmoralen och indirekt sannolikt minska antalet trafikolyckor.

Det går inte att lära gamla hundar att sitta säger du? Jag tror att även äldre körkortsinnehavare inte skulle ha något emot att få en en repetition av körkortsfrågorna och rent av skriva ett teoriprov. Vi glömmer regler, kör i gamla hjulspår (höhö) och med åren så glömmer vi bort en del regler. Reglerna förändras dessutom, nya skyltar tillkommer, vägarna förändras liksom fordonsparken och trafiksituationerna i vardagen med en ökad trafikmängd samt kombination av olika trafikslag.

Det har talats ett tag nu om olika incitament för att få ner olyckorna. Ekonomiska belöningar till de som kör trafiksäkert, vilket leder till färre olyckor och färre försäkringsutbetalningar. Jämte debatten kring integritet förs tankar fram om att bilarna ska utrustas med sensorer som sänder data till försäkringsbolag. Om du kör trafiksäkert så belönas du med en lägre försäkringspremie.

Det är morötter och inte piskor som ska användas för att locka körkortsinnehavare till ett förnya sina kunskaper om vägtrafikregler. Det har redan sagts för mycket om att äldre förare är farliga i trafiken, jag tror de flesta förstår det vid det här laget. Nej, moroten (den positiva incitamentet) tycker jag borde levereras som en slags bonus.

Arbetet med att stärka kunskaper om trafikregelverken kan rent av utföras i samarbete med försäkringsbolagen, där visserligen bara fordonsägaren får ta del av det ekonomiska incitamentet. Vi behöver alltså ett incitament som når ut till fler, även de som inte betalar försäkringen för fordonen de kör (yrkeschaufförer t.ex.). En extra semesterdag till alla som läser in körkortsfrågorna och klarar ett teoriprov?

Innan jag sommaren 2010 hade möjlighet att sluta som anställd arbetade jag som färdtjänstchaufför. Ett oglamoröst yrke som passar dig med stort intresse av att köra bil, som uppskattar vackra naturupplevelser och som lever med inställningen att vara till hjälp för andra.

Min första anställning i “taxibranschen” började i februari 1998. Jag hade under hela höstterminen tagit teorilektioner och körlektioner hos en trafikskola i Hallsberg, samma trafikskola där jag några år tidigare tagit mitt B-körkort. På den tiden krävdes det att det stod B TAXI i körkortet + att teori skulle studeras för att få taxilegitimationen. Teorin var i grunden densamma som för B-kort med skillnaden att särskilda taxifrågor ersatte B-kortfrågorna andra gången.

En nidbild av taxichaufförer idag gör gällande att det handlar om höga hastigheter och allmänt vårdslöst beteende. Jag ska inte sticka under stolen med att jag vid åtskilliga tillfällen i yrket senare gjort saker i trafiken som inte alla tycker om. Men du som kör bil själv vet hur lätt det är att det blir fel. Kör du 20 mil varje dag i stadstrafik är det statistisk säkerställt att du förr eller senare hamnar i konflikt med andra trafikanter. Men det är mer undantag än en regel, de flesta chaufförer kört riktigt bra (inkl. jag), konstigt vore ju annars med tanke på erfarenheterna och vanan av att ratta fordonen som vi har.

Jag har alltså tagit körkort två gånger. Inte för att jag blev av med det första utanför att en andra omgång krävdes för att jag skulle få rätt behörighet och jobb. När jag gjorde detta fanns det knappt internet. Vi hade datorer men att online kunna träna på körkortsfrågor fanns inte på kartan. Idag är frågorna och möjligheterna att träna på trafikregelverket mycket större. Jag hittade t.ex. Körkortskolan.se och klickade mig vidare till gratistestet. Jag klarade 16 av 20 frågor…

Vad tror du själv? Skulle du klara alla frågorna om du ställdes inför de idag? Jag tror tyvärr inte det. Jag är istället tacksam för att vi idag med modern teknik kan tillgodogöra oss utbildning som indirekt är en fråga om liv och död. Jag hade fyra fel och även om det inte handlade om några allvarliga saker såsom hur jag ska bete mig i hög fart, så var det en fråga som handlade om hur jag ska göra i en korsning. Jag tror som jag sagt flera gånger här ovan att en kunskapslyft inom trafik är precis vad Sverige behöver för att kunna stärka arbetet mot visionen om noll antal dödade eller allvarligt skadade i trafiken.