LOU, Lagen om offentlig upphandling, är riktigt intressant och sommaren 2012 läste jag om LOU i samband med att jag sökte jobb som upphandlare. Jag blev erbjuden en intervju i Åkersberga men tackade nej på grund av bostadssituationen: 15,000 kr i kallhyra?

Hur som helst, LOU är en lag som myndigheter, kommuner m.fl. ska använda vid större inköp där betalningen är allmänna medel. Själva processen är i sig inte svår att förstå, kortfattat: Förfrågningsunderlag publikt publicerat, med uttalade bedömningskriterier och uppgifter om hur anbud ska vara utformade. Avvikelser från förfrågningsunderlaget kan innebära att ett anbud slängs i papperskorgen. Uttalade rutiner för anbudsöppnande, datum för besked om tilldelning, instruktioner för hur överklaga beslut osv.

Att arbeta med upphandling är en hel vetenskap men i grund och botten handlar det om att ta rätt affärsbeslut.

Konkurrensverket säger i sin broschyr om LOU att: Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter, som till exempel statliga myndigheter, kommuner och landsting, på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer.

Förfrågningsunderlaget kommer till genom att upphandlaren inom sin verksamhet nulägeskartlägger och behovsanalyserar. Det kan t.ex. handla om att kommunens alla äldreboenden ska köpa in plasthandskar. Först kan nuvarande plasthandskar beskrivas i detalj avseende gummisort/latexmaterial, tjocklek på hela eller delar av handsken, utmärkande egenskaper såsom gummiresår vid handleden, förstärkning på fingertopparna osv.

Därefter kan kunskapen om plasthandskarnas egenskaper skrivas in i förfrågningsunderlaget. Leverantörer av plasthandskar får därefter komma med anbud. Detta förfarande är inte helt olikt processen kravspecifikation-offert, där även den senare affärsprocessen förutsätter en detaljerad genomgång av de egna behoven innan önskemål om offerter sänds till potentiella leverantörer – Om jag bra skriver “Webbplatsen ska vara byggd med WordPress” och sen förväntar mig anbud minskar sannolikheten att jag får precis vad jag förväntar mig och vad jag behover. Då är det mycket bättre att skriva en hel A4 med punkter t.ex. med beskrivning av funktioner, och rama in det med att WordPress ska användas. Läs gärna Bli en bättre beställare av WordPress-tjänster för lära dig mer om vikten av att göra en intern behovskartläggning mm.