Högkvalitativt innehåll, High Quality Content, är enligt Facebook vad du har att förvänta dig i nyhetsflödet (News Feed, på Facebook). Google vurmar också för högkvalitativt innehåll och menar liksom Facebook att det är just det som användarna vill ha, och därför ska de få det.

Ny Facebook-algoritm tvingar dig att betala mer för samma eller sämre räckvidd.

Högkvalitativt innehåll är enligt Facebook den typen av innehåll som:

  • Ligger rätt i tiden
  • Är relevant (definition saknas).
  • Kommer från en betrodd källa.
  • Är innehåll värt att dela eller att rekommendera.
  • Innehåller som är genuint intressant och inte att anse som avbrytande reklam.
  • Ej är att betrakta som av låg kvalitet och innehåll som inte bör rapporteras.

Förklaring på det?

En annan sak som du kanske märkt av är att gamla inslag från flödet kommer tillbaka. Det är vad Facebook kallar för bumping (studsa tillbaka upp) och handlar om att du kan komma att få se “stories” igen, där du lämnat en kommentar och när en vän till dig också kommenterar får du en notis om att så har skett, genom att konversationen visas högre upp i flödet.

Det borde betyda att innehavare av Pages bör uppmuntra till konversationer iställlet för att enbart posta innehåll där sannolikheten att det resulterar i enbart ett Gilla. Det finns vyer för administratörer till Pages där typ av publicering beskrivs, så att du kan ta rätt beslut inför framtida publiceringar och kanske justera de senare så att de bättre svarar upp mot de nyckeltal du finner mest relevanta.

Det här är relevant att skriva om nu utifrån att Facebook för ett par veckor sen ändrade sin algoritm för nyhetsflödet. Olika företag och innehavare av Pages har talat om en dramatisk minskning av räckvidd och att marknadsföra inlägg kräver en mycket större budget nu än tidigare.

Det verkar som att Facebook antingen gjort fel med sin nya algoritm eller att förändringen är väntad eftersom målet är att företag ska tvingas betala så mycket mer pengar nu än vad som behövts tidigare. Kan det bero på att Facebook är börsnoterat och att Facebook måste visa på ökad vinst, eller är det att dra på för stora växlar utifrån den lilla mängd data som finns tillgänglig? Lästips: http://adage.com/article/digital/facebook-admits-organic-reach-brand-posts-dipping/245530/.

Flera svenska e-handlare bekräftar att Facebooks förändrade algoritm gjort deras inlägg mer eller mindre osynliga: http://www.ehandel.se/forum/marknadsfoering/7553-facebooks-nya-algoritm-saenker-reach.html