Om hur du hanterar dina konversationer online.

Hantera i det här sammanhanget är synonymt med “att förhålla sig till och att använda sig av”. Att hantera information handlar om att radera, vidarebefordra, agera/reagera och arkivera. Samma principer kan appliceras på dina konversationer (online).

Konversation?
Ett digitalt möte där du är sändare och/eller mottagare av ett eller flera meddelanden. Meddelandena kan vara i text, stillbilder, rörliga bilder och ljud. Men det troliga är att du tänker på textmeddelanden via Twitter, Facebook, e-post, MSN, Skype med flera tjänster.

Radera
Om du är sändare är det enbart hos vissa sociala medietjänster som du kan radera vad du precis publicerat. Men det troliga är att vad du skrivit redan hunnit matas in i en databas och att en radering bara döljer den publika tillgången till texten/bilden/videon. Tänk på att allt du skriver kan bli sökbart. Om inte direkt så kanske några månader senare när Archive.org uppdaterat sin publika databas.

Att radera konversationer på Twitter och Facebook är en möjlighet som du bör undvika. Särskilt om du hunnit få svar på dina tidigare publiceringar. Annars skapas en sönderbruten konversationen där “den röda tråden” inte längre finns. Det finns även en oskriven regel om att meddelanden inte bör raderas ur de sociala medierna. För du har väl inget att dölja?

Det ska tilläggas att raderingarna av postningar i kanaler inom vad vi kallar social media, har blivit vanligare med åren. Det går inte en vecka innan en politiker klämmer ur sig en groda och får pudla. Ganska fånigt och på gränsen till patetiskt ibland.

Vidarebefordra
Här är det Twitter jag tänker på och RT-funktionen. Någon skriver något och med en ReTweet återpublicerar du någons något. E-post kan du vidarebefordra och inlägg på facebook kan som bekant delas vidare. Att vidarebefordra en konversation är att skapa en kopia. Man kan säga att du nu har 1,5 versioner av samma konversation.

Agera/reagera
När du är mottagare av en sändning ges du möjligheten att agera/reagera. Konversationen uppstår egentligen inte förräns du utför detta moment. Agera/reagera kan även inbegripa radera, vidarebefordra eller arkivera.

Arkivera
Uppstår när du gör det aktiva valet att arkivera men förutsätter att du först agerat/reagerat och skapat själva konversationen.

Sammanfattning
Konversationer är nyttiga men kan vara förödande för din uppmärksamhet. På samma sätt som konversationer främjar ditt arbete eller privatliv, riskerar de att bryta ned desamma. Din uppmärksamhet bör alltid vara på det mest relevanta men när du känner för lite lättja är det bara att ge sig in i konversationerna igen.