Den här guiden är för dig som behöver vägledning om hur du kan identifiera risker kopplade till din eller er WP-webb. Riskerna som lyfts fram nedan är både sådana som du kan motverka själv och sådana risker som finns i relation till leverantörer (som du kan motverka genom att ompröva leverantören).

WordPress-kärnan

Här finns ingen anledning till oro eller att se några större risker. WordPress har en global och högt motiverad skara utvecklare. Även om Automattic skulle gå i konkurs är min bedömning att WP skulle leva vidare i många år. Det finns såklart en risk att det uppstår spänningar skulle nyckelaktörer lämna projektet, gå bort eller på annat vis inte längre bidra till beslutsprocesser kring t.ex. nya versioner. Skulle det då finnas hot mot WP-kärnan finns en liten risk att din WP-webb påverkas negativt.

  • Håll dig ajour med vad som händer med WordPress. Sök och finn källor som du litar på.
  • WP Tavern är en rekommenderad blogg som levererar nyheter om WordPress.
  • Ha en rutin för att hitta sårbarheter i din WP-installation: Scanna gratis hos t.ex. Sucuri.

WordPress-tema

Här kan det finnas anledning till oro då det finns en risk att det tema du har idag, inte fungerar i en framtida WP-miljö. Denna risk är verklig och jag (Björn Sennbrink) har vid några tillfällen stött på kunders webbplatser, som skutat fungerar. Någon uppgraderade PHP eller WP-kärnan, utan att ha koll på kompatibiliteten med tema (eller plugin).

  • Spara på tidigare versioner av det tema du använder, för möjligheten att backa en uppgradering som inte föll väl ut.
  • Om du har tillgång till en staging-miljö/spegling av din publika WP-webb, testa regelbundet alternativa teman.

WordPress-plugin

Här kan det också finnas anledning till oro, särskilt om du använder plugin av utgivare som saknar finansiella resurser. Vad tror du händer med dina plugin om dess utgivare går i konkurs? Kommer andra att plocka upp staffetpinnen? Eller kommer tillägget att direkt eller över tid tappa sin funktion?

  • Gör en lista med de plugin som du använder och lägg en stund varje vecka eller månad på att finna plugin av resursstarka utgivare.
  • Om du har tillgång till en staging-miljö/spegling av din publika WP-webb, testa regelbundet nya plugin.

WordPress-ansvarig

Vad händer med din webbnärvaro om personen du anställt eller anlitat som konsult inte längre är tillgänglig? Här finns det en balansgång mellan kostnaden för att låta en anställd dokumentera sina arbetsuppgifter bortom dess utförande och kostnaden för att låta en konsult komma in och rädda situationen.

  • Investera i den person du anställt för att vara WP-ansvarig. Se det som en försäkring.
  • Investera i en WP-konsult med lång erfarenhet av bl.a. proaktivt underhåll av WP-webb.

WordPress-miljö

Du som läser detta vet förmodligen att det finns webbhotell. Du vet förmodligen också att det finns leverantörer av molntjänster, virtuella servrar, co-hosting osv. Du vet nog dessutom att du kan köra WordPress på en egen server, om företaget har en IT-ansvarig med koll på allt. Du vet även att det finns en uppsjö av WordPress-nischade företag i hela världen, som kan skapa förutsättningar för en relativt riskfri WordPress-miljö.