Idag är utbudet av snygga så kallade premiumteman väldigt stort. ThemeForest är t.ex. en av flera marknadsplatser där duktiga temautvecklare säljer sina alster.

Den uppenbara fördelen med att köpa ett färdigt premiumtema är priset. Du får ett snyggt WordPress-tema till en bråkdel av vad det kan kosta att koda ett WP-tema från scratch – Perfekt för dig som inte vill anlita en konsult. Men räkna inte med att det alltid blir enklare i långa loppet eller att en konsult enkelt kan redigera ett tema från ThemeForest.

Gratis WordPress-tema
Den officiella temakatalogen innehåller i skrivande stund 2,243 (feb. 2013 fanns det 1,687 st teman). Utbudet är alltså enormt stort och de WP-teman som är medpackade i WordPress-mappen räcker för många väldigt långt. Det finns något för alla och jag själv bygger gärna vidare på teman som finns för fri nedladdning från http://wordpress.org/extend/themes/

Om du väljer ett gratistema ur den officiella katalogen får du inga garantier för att temat kommer att fungera exakt så som du vill med ditt innehåll. Det är samma sak med i princip alla produktioner av WordPress-teman, där du får ett ramverk som du fyller med ditt innehåll. Om detta är väldigt viktigt för dig kan det vara läge att överväga en beställning av ett custombygge.

En stor fördel med den officiella temakatalogen är annars att de teman som finns där har genomgått en testfas. Innan ett tema publiceras i katalogen måste temat svara upp emot vissa bestämda kriterier. Det finns en grupp av frivilliga världen över som ägnar sig åt tematesterna. Detta säkerställer att temat i sitt grundutförande inte orsakar några oväntade beteenden, dock avhängigt vad du väljer att mata in senare.

Barntema (child theme)
Ett barntema är som du hör på namnet, ett tema som är mindre än modertemat. Själva modellen för child themes är en officiellt rekommenderad metod för att göra egna anpassningar (av det större modertemat). Vill du t.ex. använda WP-tema Twenty-Twelve som grundtema, kan du med ett barntema göra de kanske små ändringar du önskar, utan att behöva redigera modertemat och riskera att förlora dina ändringar vid nästa uppdatering. 90 procent av mina webbproduktioner de senaste åren har varit WordPress-tema enligt child themes-modellen.

Premiumteman
Begreppet premium har olika betydelse i olika kontexter. När det handlar om WordPress-teman brukar premium stå för något som kostar pengar. Allt från några tior till flera hundra kronor. Premium kan i WP-temasammanhang även betyda att temat är sprängfyllt med funktioner, typsnitt, färger, bildväxlare, layouter osv. Det ser snyggt ut på marknadsplatsen men frågan är hur många gånger du egentligen kommer att nyttja valmöjligheterna?

Min erfarenhet av premiumteman är god. Jag har vid flera tillfällen blivit ombedd att färdigställa en WordPress-hemsida där valt tema varit premium. Ibland har det gått jättebra och ibland har det blivit kostsamt. Ett premiumtema är nämligen väldigt bra på just sin inriktning. Ska du in i koden och börja ändra är risken stor att det är så mycket “onödig” kod (ofta kopplade till kontrollpanelerna) att överblickbarheten blir lidande. Men ingenting är omöjligt!

Om du är på jakt efter WordPress-teman som är responsive, som har snygga image sliders, som erbjuder inbyggda verktyg för layoutproduktion och som inte kostar dig mer än några tiotalet USA-dollar, rekommenderar jag ett besök på ThemeForest som jag tycker har marknadens bäst utbud av högkvalitativa WordPress-teman!