Facebook Relevance Score

Du som vill börja eller redan jobbar med annonser på Facebook har kanske sett Relevance Score och undrat vad det är? Enkelt förklarat är Facebook Relevance Score (FRS) ett värde som tilldelas dina annonser och som är en faktor som avgör om din annons anses vara mer (10) eller mindre (1) relevant gentemot målgruppen (de som ska se annonsen).

När din annons fått mer än 500 visningar adderas FRS till din annons. FRS är en uppskattning, ett estimat, om hur väl din annons verkar gentemot personerna du vill nå med din annons. Desto högre FRS, desto bättre anses din annons vara i “arbetet” med att nå ut till personerna inom din målgrupp.

Om ditt Facebook Relevance Score är högt (närmare 10 än 1) ökar sannolikheten för att din annons visas före andras annonser gentemot din målgrupp. Om ditt Facebook Relevance Score är lågt (närmare 1 än 10) minskar sannolikheten för att din annons visas före andras annonser gentemot din målgrupp. Var din annons placerar sig på poängskalan 1-10 avgör graden av relevans som din annons har för målgruppen.

FRS räknas fram bl.a. utifrån hur din målgrupp väljer att interagera med annonsen: Om de klickar sig vidare till målsidan, om de gillar annonsen, om de ogillar annonsen, om de väljer att dölja annonsen mm.

Fördelar med högt Score

Eftersom du och andra Facebook-användare föredrar att se annonser som är relevanta är det precis vad FB vill servera i dina flöden. Du som annonsör gynnas av hög relevans och därmed ett högt FRS. Det ger på sikt lägre kostnader för att nå ut till fler i din målgrupp.

Nackdelar med låg Score

Motsatsen till fördelarna som ett högre FRS ger dig som annonsör.