PR-konsulten Jerry Silfwer har publicerats på The Brand-Man där han på ett mycket bra sätt argumenterar för den fortsatta nyttan för företag att ha en företagsblogg:

Plötsligt börjar bloggen att handla om företagets värld istället för att handla om företagsrelaterad information. Om Facebook har lärt oss något så är det att vi är extremt nyfikna på vad andra människor har för sig och hur de interagerar med varandra. En bra företagsblogg bygger ett universum kring sig, inte bara av sociala satelliter som LinkedIn och Slideshare, utan även av människor i form av prenumeranter och fans.

Jag skrev om företagsbloggen för ca två år sen och följde upp den posten strax efter förra årsskiftet med Företagsbloggen – Still going strong, då med referens till Christian Rudolfs video om just företagsbloggande.

Vi har definitivt passerat fasen där företag är okunniga inför vad en blogg är och det är inte längre ett problem att bygga upp en plattform för bloggen? Ponera att det är sant så för vi oss mot nästa fas där företagsrepresentanter tar plats på bloggar, ibland “anonymt” och ibland i rollen som VD, informatör eller medarbetare inom kundservice.

Now what? Är det benchmarking som gäller, eller?
Se t.ex. på Binero som bloggar om en hel del som inte direkt berör deras egna produkter. Se på de hundra- eller tusentals bloggar som ger bort massor av kunskap i syfte att bygga personliga varumärken. Vad är det som gör att besökarna kommenterar och återkommer gång efter annan till dessa bloggar? Var passar er företagsblogg in i den mixen?

Svaret på den sista frågan kan vara: Bli mer sociala och komplettera bloggens sändningsmekanik med omvärldskoll.
Bli mer social handlar i korthet om att “finnas där kunden/läsaren finns”. Uttrycket är något av en klyscha men sammanfattar företags närvaro på t.ex. Facebook, Flickr och Twitter på ett bra sätt. Sändningsmekanik och omvärldskoll handlar om att inte bara publicera utan också inbjuda läsaren till konversation via t.ex. kommentarsfältet. Omvärldskollen syftar till att lägga upp bevakning av företagsnamnet, namn på produkter och möjliga varianter samt konkurrenternas namn. Aggregera den information genom lämpliga filter och ni har tagit ett första steg mot bättre omvärldskoll (eller omvärldsbevakning som det också kallas).