Skriv avtal
Rädsla att förlora en kund är sannolikt den största anledningen till att en konsult går med på ett uppdrag utan ett skriftligt avtal. Jag har själv känt så och ibland gått in i uppdrag där utfallet blev allt annat än önskvärt. Om jag bara hade haft mer is i magen och krävt ett skriftliga avtal..

Det behöver inte vara några avtal i stil med Apples användarvillkor som sträcker sig över 56 sidor eller så. Det kan räcka med att ni utbyter en e-postkonversation där kunden skriver att de köper tjänster av dig och att tjänsterna är listade i mailet. Särskilt för små uppdateringsjobb kan detta underlätta. Muntliga avtal gäller också även om bevisbördan blir tyngre vid eventuell tvist.

Jag tycker att du ska ta fram ett uppdragsavtal med punkterna:
Beställare, leverantör, sammanfattning, leveransvillkor, betalningsvillkor, vad som gäller vid försening, faktorer som kan tillåtas infinna sig som giltiga skäl till försening, upphovsrätt, rätt till tjänsterna innan och efter betalning, tekniska förutsättningar och vem som ska svara för dessa, hur mycket arbete du ska lägga ner efter leverans och vad din ersättning ska vara, vem som har ansvar för ev. fel i tjänsten och tidsbegränsningar i åtagande för sådana fel med mera med mera.

* Vill du ha hjälp att författa ett uppdragsavtal, så säljer jag den tjänsten, skriv till konsult@sennbrink.se

Träffa kunden!
Kan du inte resa till kunden kan du ringa. Men bäst är ett personligt möte precis i början. Syftet med att träffa kunden är att lära sig om hur de driver sin verksamhet. Det blir även lättare när ni hörs senare, om ni träffats en gång och fått “känna på varandra”. Målet med att träffa kunden är att du ska nog med kött på benen för att kunna arbeta självständigt.

Jag har haft flera uppdrag där jag aldrig träffat min uppdragsgivare. De flesta gångerna har det fungerat riktigt bra. Men det ska erkännas att det i vissa fall gått mindre bra. Det är så lätt att misstolka saker i skrift och om det inte ens finns en telefonkontakt med i bilden kan det bli svårt att nå målen.

Läs på!
Lär dig så mycket du bara kan om kunden och om det finns noll information tillgänglig söker du dig till konkurrenterna. Lär dig övergripande om produkterna, tillverkning och om arbetsmetoder. De flesta branscher har mer eller mindre omfattande branschpress tillgänglig online. Syftet med detta förarbete är att du ska ha en kunskapsgrund med dig när du träffar kunden, eller att du ska använda den här nya kunskapen i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Jag tycker att det är är bland det mest intressanta i nya uppdrag. Särskilt när jag ställs inför att ämne eller produktområde jag inte kan. Jag läser gärna mycket om mycket och ställer frågor till kunden senare när vi ses, om vad som är relevant just för dem. Allt det andra bär jag med mig för senare användning.

Kommunicera!
Ni är bara människor och det är inte svårt att ta kontakt. Om det inte passar att du hör av dig oregelbundet bestämmer ni tidpunkter för återkoppling. Ni kanske rent av kan träffas en gång till?

Jag tycker att det här är jätteviktigt. Det spelar ingen roll om jag anlitar en underkonsult eller om jag själv är det, eller om jag är totallösningsleverantör. Att inte kommunicera, om såväl positiva som negativa saker, är förödande för effektivitet och kreativitet i ett webbprojekt. Det kostar mycket tid och pengar för andra när du slutar kommunicera. Gör inte det.

Följ tidsplanen!
Att veta vad alla inblandade ska göra och när de ska göra det är viktigt. En tidsplan hjälper dig att fokusera din tid på vad som är viktigt och kunden kan känna trygghet i att veta om vad som sker för stunden. Avvikelser kan alltid förekomma och kommunicerar du bara dessa kanske kunden är förstående.

Men tänk på att kunden också har en tidsplan och inte alltid är förstående inför vad du kommunicerar. Om du blir försenad kan det krävas väldigt stora insatser från din sida för att bli klar till ett visst datum. Jag har själv provat på det senare i år och det sved i både kropp och plånbok vill jag lova. Men det var nödvändigt. Du ska alltså inte ta för givet att kunden alltid vill gå med på avsteg från tidsplanen bara för att du har en bra anledning.

Sammanfattning
Att driva webbprojekt kan vara fantastiskt roligt och stimulerande. Men det kan även innebär att du måste göra uppoffringar som du kanske inte såg i början. För att motverka missförstånd, förseningar, kommunikationsproblem och fel i leverans är det viktigt att du läst på innan.

Du bör verkligen överväga att lägga tid i början på att skriva avtal och kravspecifikation. Det finns annars risk att du måste offra mycket om relationen börjar gnissla senare och glöm inte att vara öppen och att kommunicera med alla inblandade parter.